''AHLAKİ BULMUYORUM'' DİYENE BAKIN..!
     Nedense bu konu siyasi rantı alınıp gündem oluşturma işlevi kalkınca unutuldu. Acaba sayın bakan bunu ahlaki buluyor mu? Buna benzer birçok konunun sırf türibinlere oynamak için söylenmesini, sonrada söz verilmemiş gibi davranılmasını, acaba sayın bakan ahlaki buluyor mu?
     Başka bir konu; aşağıdaki haberimizde, Milli Eğitim Bakanı olarak, öğretmen döven müdürün taltif edilmesini, dövülen öğretmenin de cezalandırılmasını acaba sayın bakan ahlaki buluyor mu? 
     Yasa, yönetmelik, mahkeme kararı dinlemden usulsüz atamalar, yer değiştirmeler, yandaş kayırmalar konularını acaba sayın bakan ahlaki buluyor mu?
      200.000 öğretmen adayı atama beklerken öğretmen açığı var demeyi, 20.000 iş güvencesiz sözleşmeli insanı öğretmen diye atamayı acaba sayın bakan ahlaki buluyor mu?
      Birçok bakanlıkta ek tazminatlar vs. ile çalışanlar rahatlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığında çalışanların devlet kademelerindeki en düşük ücretleri almasını ve bu konuda hiç bir çalışma yapılmamasını acaba sayın bakan ahlaki buluyor mu?
      Merak ediyoruz. Bu konularda açıklama bekliyoruz.