TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR

TÜRKİYE Kamu-Sen olarak kamu çalışanlarımızın taleplerini masaya yatırmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık.

 

Toplu sözleşme ile ilgili yasa tasarısı meclis gündemine gelirken, Konfederasyon olarak sendikalarımızın toplu sözleşme sekreterleriyle 2012 yılı taleplerimizi belirliyoruz. Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen toplu sözleşme sekreterleri iş kolu bazında masaya yatıracağımız talepleri görüştü. Türk Eğitim-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Mehmet Yaşar Şahindoğan, Türk Sağlık –Sen Toplu Sözleşme Sekreteri İsmail Türk, Türk Büro-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Tahir Yüzbaşıoğlu, Türk Diyanet Vakıf- Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Hazım Zeki Sergi, Türk Yerel Hizmet-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Bahri Kapusuzoğlu, Türk İmar-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Mehmet Başpınar, Türk Tarım Orman-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Sadettin Yıldırım, Türk Haber-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Musa Karabina, Türk Enerji-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Mehmet Özer, Türk Ulaşım-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Cihad Koray, Türk Kültür Sanat-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Ali Candan toplantıya katıldı. 

 

Sorumlu sendikacılık anlayışı ile hareket eden Türkiye Kamu-Sen sadece yetkili olduğu sendika bazında değil, her iş kolunda belirleyeceği talepleri masaya sunacak. Bu anlamda büyük önem taşıyan taleplerimiz için aylardır yoğun çaba sarf ediyoruz. Temmuz ayından bu yana, yasa tasarısının takibini de yaparak düzenlediğimiz toplantılarda taleplerimizi, üyelerimizin ve kamu çalışanlarının beklentilerini göz ardı etmeyen bir hassasiyetle hazırlıyoruz.

 

Yine temmuz ayından bu yana www.kamusen.org.tr adresinde yer alan anketimizin sonuçlarını baz alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Anket sonuçlarına göre, sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınması talebi büyük bir ilgi görürken, 2012 yılında geçerli olacak maaş artışları da ikinci sırada yer alıyor. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, seçim öncesi bir kısım sözleşmeli personelin kadroya alınması yeterli değildir. Zaten Türkiye Kamu-Sen olarak sözleşmeli personel alımının karşısında olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Anket sonuçlarından da anlaşılacağı üzere sözleşmeli personel sıkıntısı devam etmektedir.

 

Yine ankette toplu sözleşme talepleriyle ilgili üçüncü sırada memurlara grev ve siyasete katılma hakkının verilmesi yer almaktadır. Yasa tasarısında ise sadece toplu sözleşme yapma hakkı verilmektedir. Üstelik toplu sözleşmenin yapılış şekli ne ILO standartlarına ne de uluslar arası anlaşmalara uygun biçimdedir. Taslakta siyasete katılma hakkının lafı bile geçmemektedir. Bu durum hazırlanan yasa taslağının taleplerin çok uzağında kaldığını göstermektedir.   

 

Ankette öncelikli görüşülmesi istenen taleplerin 4. sırasında ise, döner sermaye –fon ödemeleri, ek ödeme gibi sorunların çözülmesi, 5. sırada kamu çalışanlarına yapılan baskıların görüşülmesi, 6. sırada sosyal yardımların arttırılması ve son olarak da sendikalı – sendikasız memur ayrımının ortaya çıkarılması yer almaktadır.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak biz de toplu sözleşme taleplerimizin şekil alacağı çalışmalarda bu sıralamayı önemseyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. İlerleyen günlerde toplu sözleşme taleplerimizle ilgili çalışmalarımız devam edecektir.