TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ ANAYASA ÇALIŞTAYI RAPORUNU AÇIKLIYOR.

Toplantıya TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek de katılıyor.

 

Türk Dayanışma Konseyi, “Anayasada Temel İlkeler Çalıştayı’nın komisyon raporlarını sunacak, tartışacak ve son şeklini verecek.

 

Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in de bulunduğu 70 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk Dayanışma Konseyi’nin organize ettiği Anayasa Çalıştayı 17 Eylül’den beri yürüttüğü çalışmalarını sonuçlandırdı.

 

Akademisyen ve sosyal kesim temsilcilerden oluşturulan komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar, 26 Kasım Cumartesi Günü (yarın) Ankara Dedeman Otel’de TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in de katılacağı bir programla kamuoyuna açıklanacak.

 

Hükümetin seçim öncesinde dile getirdiği yeni Anayasa kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, daha demokratik, insan haklarını ön plana çıkaran, özgürlükçü, çevreci, milli ve manevi değerlerimizi gözeten ve toplumun tüm kesimlerince kabul gören bir Anayasa hazırlanması için temel ölçütler ortaya konuldu.

 

Ülkemizin seçkin üniversitelerinden, konularında uzman 30’un üzerinde akademisyen, memur, işçi, ev hanımı, emekli gibi sosyal kesimlerin temsilcilerinden oluşan çalışma ekibi, kurulan komisyonlar aracılığıyla Anayasa Çalıştayı’na katkıda bulundu.

 

Çalıştay çerçevesinde 3 ayrı komisyon oluşturuldu. Her komisyonda uzmanların, hukukun değişik dallarından akademisyenlerin ve sosyal kesim temsilcilerinin yer almasına özen gösterildi. Buna göre, Anayasanın yapım usulü, Anayasada hâkim olan temel ilkeler, Anayasa değişikliğinin denetimi, başlangıç kısmı, devletin nitelikleri gibi konular Yöntem ve Genel Esaslar Komisyonu’nda ele alındı.

 

Temel Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’nda kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar,  uluslar arası sözleşmeler, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, yüksek öğretimde kılık kıyafet, anadilde eğitim, din eğitimi, Anayasal ödevler, sendikal faaliyetler, vatandaşlık tanımı gibi konular görüşüldü.

 

Devlet Teşkilatı Komisyonu ise siyasi partiler ve seçim sistemi, cumhurbaşkanının yetkileri, hükümet sistemi, yargının yapılandırılması, idarenin yapılandırılması, asker-siyaset ilişkisi, Milli Güvenlik, Yüksek Askeri Şura kararları, Genel Kurmay Başkanlığı, olağanüstü yönetim usulleri ve bağımsız kuruluşlar gibi konularda çalışma yaptı.

 

17 Eylül’den beri çalışmalarını sürdüren komisyonlar, sonuç raporlarını yarın TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda kamuoyu ile paylaşacak. Toplantı, Ankara Dedeman Oteli’nde saat 10.00’da başlayacak ve 17.30’a kadar sürecek. Çalıştay raporlarının sunulup tartışılacağı ve son şeklinin verileceği toplantıya katkı verebilecek tüm halkımız ve basın mensupları davetlidir.