BAKAN ÇELİK’TEN KONFEDERASYONUMUZA ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, konfederasyonumuzu ziyaret ederek, memurların toplu sözleşme kanunu başta olmak üzere, gündemle ilgili önemli konularda görüş alışverişinde bulundu. 

 

Bakanı, Genel Başkan İsmail Koncuk ve konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkanları Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez binası girişinde karşıladı. Bir süre Türkiye Kamu-Sen heyeti ile özel bir görüşme yapan Faruk Çelik, daha sonra Türkiye Kamu-Sen heyeti ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

 

Basın toplantısında konuşan İsmail Koncuk, Bakan Faruk Çelik’i konfederasyonumuzda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, kamu görevlilerinin yakından ilgilendiği toplu sözleşme kanunu taslağı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Özellikle 4 Ağustos 2011 gününden beri yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantılarında Sayın Bakan Faruk Çelik’in gösterdiği hoşgörü ve uzlaşma arzusunun tüm kamu çalışanlarını umutlandırdığını belirten Koncuk, “toplantılarda bizim birçok görüşümüze Sayın Bakan’ın da katıldığını görmek bizleri son derece umutlandırmıştı. Ancak teknik çalışmalarda üzerinde tam olarak anlaşılamayan konuların, bir konfederasyonun talepleri doğrultusunda taslağa yerleştirildiğini görünce, doğrusu hayal kırıklığına uğradık. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız basın toplantısında da Sayın Bakan’a bazı serzenişlerimiz oldu. Bizler bu ülkenin sivil toplum örgütleri olarak elbette memnuniyetimizi de memnuniyetsizliğimizi de ilgili ve yetkili kişilere bildireceğiz.” dedi. Memurların toplu sözleşme hakkı ile ilgili olarak Türkiye Kamu-Sen’in hassasiyetleri bulunduğunu ve bu hassasiyetlerin tüm kamu görevlilerine ait olduğunu belirten Koncuk, “bu kanun, yıllarca yürürlükte kalacak ve günahıyla sevabıyla Sayın Bakan’ın adıyla anılacak bir kanundur. Bu nedenle bizler de bu kanunun, herkesin ortak düşüncelerini yansıtması, sendikaya üye olabilecek kamu görevlilerini genişletilmesi, katılımcı bir toplu sözleşme sistemi getirmesi ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru işleminin toplu sözleşmeye imza atmayan iki konfederasyonun bir araya gelmesiyle mümkün kılmasını istiyoruz. Sonuçta TBMM’de de benzer bir yapı var ve milletvekillerinin 5’te 1’i bir araya gelerek çıkarılan kanunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurabiliyor. Bu, neden toplu sözleşmede de böyle olmasın?” dedi. 4 Ağustos’tan beri yapılan toplantılarda Türkiye Kamu-Sen’in de taleplerinde esneklikler olduğunu, ortak bir mutabakata varabilmek için bazı taleplerden tavizler verdiklerini hatırlatan Koncuk, “ancak bir konfederasyon var ki, hala aynı noktada duruyor ve mutabakatın önünü tıkıyor” dedi.

 

Son günlerde gündemde olan memurların, çalışan olarak kabul edilmesi ve iş güvencelerinin kaldırılmasıyla ilgili haberlere de değinen Koncuk, böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini ve memurların iş güvencelerinin gasp edilmesine her türlü eylemle karşı çıkılacağını Sayın Bakan Faruk Çelik’e de iletti. İsmail Koncuk konuşmasının sonunda toplu sözleşme kanunu taslağı ile ilgili olarak hazırladıkları raporu Bakan’a sundu.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise konuşmasında, Türkiye Kamu-Sen heyetinin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ettikten sonra, toplu sözleşme ile ilgili yapılan toplantılarla tam bir mutabakat zemini arandığını ancak taslakta üç konfederasyonun üzerinde tam olarak uzlaşamadığı konular bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye Kamu-Sen’in hassasiyetlerini gözetecek çalışmalar yapıldığını belirtti. Bakan, henüz sürecin tamamlanmadığını ve Türkiye Kamu-Sen’in taleplerinin, kanun taslağında nasıl yer alacağı ile ilgili formüller aramaya devam ettiklerini söyledi.

 

Gazetecilerin bir sorusu üzerine emeklilerin intibak yasası ile ilgili çalışmaların yapıldığını, 2012 yılı bütçesine bununla ilgili ödeneklerin konulduğunu belirten Çelik, “ancak teknik çalışmalar devam ediyor; emeklilerin intibak paralarını almaları 2012 yılının ikinci yarısı ile 2013 yılını bulabilir” dedi.

 

Bir başka soru üzerine de kamu personel sistemi üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılacağını; yapılan çalışmanın bir taslağa dönüştüğü anda da sendikalarla paylaşılacağını belirten Bakan Çelik, “amacımız daha çok uzmana dayanan bir kamu yapılanması oluşturmak. Bu yapıyı oluştururken de tüm sendikaların görüşünü ve onayını alacağız, çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz” dedi.

 

Basın toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Kamu-Sen’den ayrıldı.

 

Türkiye Kamu-Sen Genel başkanı İsmail Koncuk’un Bakan Faruk Çelik’e verdiği rapor:

 

TÜRKİYE KAMU-SEN’İN 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI TASLAĞI’NDA YER ALMASINI İSTEDİĞİ KONULAR

 

1-      Taslağın 4688 sayılı Kanunun 15. maddesini değiştiren 12. maddesinin, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri ve Emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dâhil personeli de kapsayacak şekilde genişletilerek, sayılan personelin de sendikalara üye olabilmelerinin sağlanması.

 

2-      Taslağın 4688 sayılı Kanunun 28. maddesini düzenleyen 22. madde metninde yer alan ve toplu sözleşmenin kapsamını kısıtlayan, “kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak oransal artış veya kamu görevlilerinin faydalanacağı genel ödeme unsurları hariç olmak üzere maaş ve ücret sisteminde değişiklik öngören talepler toplu sözleşmenin kapsamı dışındadır” ifadesinin çıkarılması.

 

3-      Taslağın 22. maddesinin 4. paragrafının “toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz” şeklinde düzenlenmesi.

 

4-      Taslağın 23. maddesinde düzenlenen hizmet kolu toplu sözleşme sisteminin de genel toplu sözleşme ile aynı yapıda oluşturularak, hizmet kolu toplu sözleşmesine de en fazla üyeye sahip üç sendikanın katılımının sağlanması ve 4. paragrafta yer alan “Toplu sözleşmenin oy çokluğu ile imzalanması durumunda azınlıkta kalan temsilciler, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuramaz.” ifadesinin madde metninden çıkarılması.

 

5-      Hizmet kolunda en çok üyeye sahip olan sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonun, katılma yetkisine haiz olduğu halde,  genel toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması nedeniyle yetkili sendikanın hizmet kolu toplu sözleşme görüşmelerine katılmasını engelleyen hükmün, tasarı metninden çıkarılması.

 

6-      Taslağın 25. maddesinin 6. paragrafındaki, en çok üyeye sahip olan konfederasyon dışındaki konfederasyonların toplu sözleşme görüşmelerinde teknik heyet bulundurmasını engelleyen ifadenin kaldırılması.

 

7-      Yerel yönetim kuruluşlarında sözleşme yapabilmeyi düzenleyen, taslağın 26. maddesinde gerekli düzenlemenin yapılarak, sözleşme yapılmasının yerel yönetimlerin keyfiyetine bırakılmayacak şekilde, zorunlu hale getirilmesi.

 

8-      Taslağın 26. maddesinde yerel yönetimlerin sözleşme yapabilmesi için; o yerel yönetimde personele ayrılan toplam ödeneğin üst sınırının %30 yerine, %40 olarak değiştirilmesi.

 

9-      Taslağın 27. maddesinin, uyuşmazlık halinde toplu sözleşme metnine imza atmayan iki konfederasyonun birlikte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurabilmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

 

10-    Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı’nın Sayıştay Başkanı yerine; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı olarak belirlenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

 

11-    Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda görev alacak öğretim üyelerinin belirlenmesinde uygulanacak usulün; toplu sözleşme görüşmelerine katılacak konfederasyonların her birinin birer öğretim üyesi teklif etmesi ve teklif edilen 3 öğretim üyesi arasından 2’sinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından seçilmesi şeklinde değiştirilmesi.