ŞUBE GENEL KURULLARIMIZIN DİNAMiZMİ

Genel Başkan İsmail KONCUK yazısında 4. Olağan Şube Genel Kurullarımızı değerlendirdi. 

4. Olağan Şube Genel Kurullarımızı hayırla, başarıyla tamamladık. Ülkemizin üye sayısı bakımından en büyük sendikası olan Türk Eğitim Sen’in şube genel kurullarını birlik ve beraberlik içerisinde yapabilmiş olması son derece önemli ve dikkat çekicidir.

 

Şube genel kurullarımızı değerlendirecek olursak; esasen, bir çok sivil toplum kuruluşuna ilham verecek sonuçlar çıkarılabileceği görülecektir. 4. Olağan şube genel kurullarında en dikkat çekici durum, birçok şubemizde birden çok listenin yarışmasıdır, üç listenin yarıştığı genel kurullarımız dahi olmuştur. Ancak, bu yarış genel kurulla birlikte sona ermiş, hep birlikte kararlılıkla mücadele birlik ve beraberlik içerisinde davam etmektedir.

 

Şube genel kurullarımızda birden çok listenin yarışması, şubelerimizde yönetime talip olan çok sayıda kişinin bulunduğunu, dolayısıyla teşkilatımızdaki dinamizmi gösteren önemli bir göstergedir. Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen mücadeleci özelliğiyle dikkat çeken, yanlışların üzerine cesurca giden ülkemizin tek sendikası görünümündedir. Hiç kimseye makam mevki dağıtmayan, gayri ahlaki sözler vermeyen, sadece doğruları yapacağı sözünü veren bir sendikanın yöneticiliğini yapabilmek, bu devirde ateşten gömlek giymekle eşdeğerdir. Hal böyle iken, sayıları binlerle ifade edilebilecek kişinin, Türk Eğitim Sen yöneticiliğine talip olması Türk Eğitim Sen’in gücünü, bu gücün kaynağını da ortaya koyan bir durumdur.

 

Teşkilatlar, üye ve yöneticilerinin fedakarlığı oranında başarılı olan, büyüyen ve gelişen yapılardır. Fedakarlık yapamayan, ben duygusunun tüm benliğini kapladığı insanlardan oluşan, güne ve şartlara göre hareket eden kişilerden mürekkep yapıların varlığı ve gelişmesi de sağlıklı olmayacaktır. Buradan hareketle, Türk Eğitim Sen’in geleceğine dair hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Sahipliğini yüz binlerin yaptığı, elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen insanların oluşturduğu Türk Eğitim Sen dosta güven verirken, dost olmayanların da en azından saygıyla yaklaştığı bir kurum haline gelmiştir.

 

Şube genel kurulları sonucunda bazı yöneticilerimiz görevlerini yeni arkadaşlara devrettiler. Bu bir bayrak yarışıdır.Bilhassa, genç arkadaşlarımızı bu mücadelenin içerisine çekmek gelecek bakımından vazgeçilmez öneme sahiptir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken, görevi devreden gönüldaşlarımıza saygı ve minnetlerimizi sunuyorum. Onlar, görevi devretmiş olsalar bile bundan sonra da yeni arkadaşlarımızla, bizlerle omuz omuza yürümeye devam edeceklerdir. Bu teşkilat onlara çok şey borçludur, her zaman baş tacı olacaklardır.

 

Büyük bir dinamizm ile gerçekleşen şube genel kurullarımız sona erdi. Türk Eğitim Sen bundan sonra alan çalışmalarına hız vererek yoluna devam edecektir. Alan çalışması memur sendikacılığının can damarıdır. Alan çalışması yapmayan, kamu çalışanları ile yüz yüze gelme imkanı bulamayan sendikaların uzaktan kumanda ile büyümesi, gücünü koruması mümkün değildir. Bu sebeple, tüm şubelerimiz alan çalışmasına büyük önem vermektedir.4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununda yapılacak değişiklikler alan çalışmasını daha önemli hale getirmiştir. Yapılması ihtimal dahilinde olan değişiklikler kamu çalışanlarına iyi anlatılmalıdır. Toplu sözleşme hükümlerinden sadece sendika üyesi olanların faydalanması teklifleri sendikalar tarafından ilgili kurumlara teklif edilmiştir. Bu maddenin kanunlaşması halinde üye olmayan kamu çalışanlarının mağduriyeti söz konusu olabilecektir. Ayrıca, ayda 15 TL olan toplu görüşme priminden de sadece sendika üyesi olan kamu çalışanları faydalanacak, bu oran zaman içerisinde artarak sendika üyelerine verilmeye devam edilecektir.Toplu görüşme primi Ocak 2011 tarihinde ödenmeye başlanacaktır. Bütün bunların tüm kamu çalışanlarına anlatılması, uyarılması şube yöneticilerimizin birincil görevidir. Bu alanda boşluk bırakmak, sarı sendikacılığın ülkemizde prim yapmasını sağlayacaktır. Hiçbir şey yapmayan, mücadele etmeyen sarı sendikaların kamu çalışanlarının başına bela olmasına Türk Eğitim Sen teşkilatları izin vermeyecektir.

 

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi yakın bir zamanda tüm şube yöneticilerimizle bir araya gelerek hem bir eğitim çalışması gerçekleştirecek hem yeni arkadaşların tanışmasını sağlayacaktır. Başarılı bir dönem yaşamak dileğiyle, şube genel kurullarımızın milletimize, bütün eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını yüce Allahtan diliyorum.

 

İsmail KONCUK

Genel Başkan