TOPLU GÖRÜŞMELERDE BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTIK

Uzlaştırma Kurulu, memur maaşlarına 2011 yılının ilk altı ayı için taban ücret zammının 16 TL, ikinci altı ayı için 22 TL olmasını önerdi.

Kamu çalışanlarının menfaati doğrultusunda hareket eden Türkiye Kamu-Sen’in Uzlaştırma Kurulunun vermiş olduğu kararla ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Toplu görüşme masasında taban aylığı konusunda ısrar eden ancak siyasi iradenin uzlaşmaz tavrıyla karşı karşıya kalan Konfederasyonumuzun tüm çabalarına rağmen, sözde memurları temsil eden malum sendikanın imza atması nedeniyle pazarlık süreci sıkıntıya girmişti. Hukuki şartları zorlayan ve kamu çalışanları için her türlü yasal yolu deneyen Türkiye Kamu-Sen yapılan zamların tüm kesime yansıması konusunda haklı çıkmıştır.

 

Uzlaştırma Kurulu kararında şu ifadelere yer verilmiştir.

 

1-     Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci 6 aylık döneminde %4 ve ikinci 6 aylık döneminde %4, oranında artış olacak şekilde zam yapılması,

2-     375 sayılı KHK’nin ek 3. maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin Ocak 2011 tarihinden itibaren 80 TL arttırılması,

3-     Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci yarısında 20 tl ve ikinci yarısında 20 tl arttırılması ve aile yardımı ödeneğinin sözleşmeli personele de verilmesi,

4-     Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı aylık için 01/07/2011, inci altı aylık ay için ise 01/01/2012 tarihinden geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılması  önerisinde bulunmuştur.

 

Kurulumuzca, yukarıda belirtilen anayasal, yasal ve mali gerekçelerle 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 35. maddesi gereğince, Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen Konfederasyonu arasında varılan ve yukarıda belirtilen 4 maddelik anlaşmaya ilaveten memurların 2011 yılı ilk altı aylık taban aylıklarına aylık 16 TL artış, ikinci altı aylık dönem için 22 TL artış yapılması gerektiğine 04 09.2010 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Görülmektedir ki malum sendika eğer anlaşma yapmamış olsaydı, kamu çalışanlarının daha yüksek maaş almaları için pazarlık yolu açılmış olurdu ! Şimdi malum sendika,  temsil ettiklerini ve koruduklarını iddia ettikleri kamu çalışanlarına hesap vermelidir !