TÜRK EĞİTİM SEN, 76. MADDE VE İFTİRALAR

76.madde atamaları Hüseyin ÇELİK’in giderayak yaptığı haksız, hukuksuz atamalardı. Bu atamalara Türk Eğitim Sen daha ilk günden çok sert tepki koymuş ve istisnasız tamamının iptalini istemişti. Sayın Nimet ÇUBUKÇU’yu ilk ziyaretimizde de, bu atamaların insan haklarına, hukuka aykırı olduğunu söylemiş ve iptal edilmesini istemiştik. Ancak, Sayın Çubukçu'da bu atamaları iptal etmedi, sadece yargı kararlarını uygulayacağını ifade etti.
 
Türk Eğitim Sen daha ilk günden yayınladığı yazılar ve şubelerine gönderdiği talimatlarla 76. Madde atamalarının iptali için davalar açılmasını istemiştir. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi bu talimatlarında yapılacak yargı masraflarının da Genel Merkezden karşılanacağı sözünü vermiş ve yargı masraflarının tamamını karşılamıştır. Türk Eğitim Sen dışında hiçbir sendika böyle bir taahhütte bulunmamıştır.
 
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, şubelerinin açtığı davalarla da yetinmemiş, tüm atamaların iptalini isteyen TOPLU İPTAL davası da açmıştır. Açtığımız bu dava reddedilmiştir. Bu karar üzerine Danıştay’a dava açılmıştır. Genel Merkez bu davadan da sonuç alınamaması durumunda AİHM nezdinde dava açacağını da kamuoyuna duyurmuştur.
 
İllerde açılan bazı davalardan davayı açan üyelerimizin, çok az da olsa, bir kaçı bu davalardan geri çekilmiştir. Davadan geri çekilen bu üyeler bu kararlarını kendi başına vermiş, ne şubelerimizden ne de Genel Merkezimizden izin almamışlardır. Bu üyelerin kendi hür iradelerine yapılacak tek yaptırım, bu kişilerin sendika üyeliğinden atılmasıdır. Bu doğrultuda  talimat bir şubemize verilmiş ve davadan, şube ve genel merkezin çekilme dediği halde  çekilen bir üyenin üyeliğine son verilmesi için disiplin soruşturması açılması istenmiştir.
 
Bilhassa, İstanbul Eğitim Bir Sen Şube Başkanının atamasının iptalini sağlayan üyemize, ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürü ve çevreden büyük baskılar geldiği bilgisi Genel Merkezimize ulaşmış, ilgili üyemiz aranarak davadan vazgeçmemesi kendisine ısrarla ifade edilmiştir. Bütün gayretimize rağmen bu üyenin davadan çekildiği bilgisi genel merkezimize gelmiştir. Bu olay dışında davadan geri çekilmek konusunda genel merkezimize bir bilgi ulaşmamış, bu konuda devreye girenlere red cevabı verilmiştir. Bundan sonra da aynı cevaplar verilecektir.
 
Türk Eğitim Sen Genel Merkezi ve şubelerimizin bunca mücadelesine rağmen, bazı internet sitelerinde sendikamızı hedef alan haber ve yorumlar dikkat çekmektedir. Bu haber ve yorum sahipleri ilkeli sendikacılığın tek adresi haline gelmiş olan Türk Eğitim Sen’i ve yöneticilerini yıpratma isteği içerisinde olanlardır. 76. madde atamalarının iptalini neredeyse namus davası haline getirmiş olan Türk Eğitim Sen’e saldıran bu aymazlar şu gerçekleri görmezden gelmektedirler: Bunlar,
 
1-     İdare Mahkemesi ve Danıştay nezdinde toplu iptal davası açtığımızdan haberdar değil midir?
2-     -İç hukuk yollarından sonuç alamadığımız takdirde, AİHM’e kadar gideceğiz açıklamamızı duymadılar mı?
3-     Bu aymazlar ve ahlaksızlar bu konuda hiçbir şey yapmayan, hatta açtığımız iptal davalarını bile kınayan yandaş sendika, yönetici ve üyelerine neden tek söz söylemezler?
4-     Türk Eğitim Sen’e saldırmayı marifet sayan, esasen sözde sendikanın taraftarı olan veya içinden pazarlıklı bu ahlaksızlar açılan tüm davaların masraflarını Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin karşıladığını bilmezler mi?
5-     Falana filana niye dava açmadınız diye soran uyanıklara verilecek en güzel cevap, ona da siz dava açın olmalıdır. Kaldıki, Türk Eğitim Sen 998 atamanın tamamının iptalini isteyen davayı Danıştay nezdinde açmıştır. Bu dava kazanıldığında hakkında şahsi davalar açılmamış da olsa 998 atamanın tamamı iptal edilecektir.
6-     Türk Eğitim Sen 76. madde atamaları konusunu onlarca defa basın açıklaması haline getirmiş, gündemde tutmak için her kazanılan davayı sitesinde, bülteninde haber olarak yayınlamıştır.
7-     Türk Eğitim Sen Genel Merkezi ve şubelerimizin insiyatifiyle hiçbir davadan geri çekilinmemiştir, çekilinmeyecektir. Bu davalardan geri çekilenler kararlarını kendi iradeleri ile vermişlerdir ve bu kararları tamamen kendi şahsiyetlerini bağlar.

gerçeklerinden haberdar değiller mi?
 
 
Türk Eğitim Sen  olarak, hep haklının yanında olduk, tehdit ve engellemelere boyun bükmedik, bükmeyeceğiz. Ancak, beyinleri küçük, mücadele azmi olmayan ahlaksızlar Türk Eğitim Sen’i anlamayacak, kendilerine göre buldukları, akıl ve mantık dışı sebeplerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye devam edeceklerdir.
 
Tüm üyelerimiz şunu bilmelidir. Türk Eğitim Sen ile ilgili iddialara en güzel cevap Türk Eğitim Sen sitesi ve yayınlarıdır. Bu yayınlar takip edildiğinde yalancıların, ahlaksızların, ikiyüzlülerin foyası daha iyi ortaya çıkacak, yüzlerindeki boyalar dökülecektir.
 
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ