TOPLU GÖRÜŞME KAZANIMLARIMIZ “BAŞBAKANLIK GENELGESİNDE”

Başbakanlık 30.01.2010 tarih ve 2010/2 sayılı bir genelge yayınladı. Bu genelgede   bir takım sendikal özgürlüklerin altı çizilmiş devlet kurumları tarafından bu özgürlüklerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. “sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemler” konulu genelge  Türkiye Kamu-Sen olarak Toplu Görüşmelerde mutabakata vardığımız hususları  ihtiva etmektedir. Türkiye Kamu Sen’in  Toplu görüşmeler neticesi elde ettiği bu başarıların sadece genelgelerin değil  yasa hükümleri içerisinde de yer alması için çalışmalarımız devam edecektir.  

Türkiye Kamu Sen olarak bu kazanımlarımızın yasalaşması ve böylelikle temellerinin kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 

 

 

İlgili Genelge İçin Tıklayınız