YÖNETİCİ ADAYLARINA ÖNEMLİ DUYURU!

Bazı illerimizde (Samsun-Ordu)  okul müdürlüğü başvurusundaki hizmet puanı hesaplamalarında 1 yılın altındaki sürelerin de dikkate alınmadığı yolunda bilgiler ulaşmaktadır.

EK-2 Yönetici Değerlendirme formunun açıklamalar bölümünde sadece 1 aydan az sürelerin dikkate alınmayacağı belirtildiğinden, tam ayların tamamının puanlamada dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 1) 3 yıl 1 ay 18 gün hizmeti olan bir adayın puan hesaplamasında 18 gün dikkate alınmayacak, 3 yıl ve 1 ay dikkate alınacaktır.

Örnek 2) 1 yıl 8 ay 04 gün hizmeti olan bir adayın puan hesaplamasında sadece 04 gün dikkate alınmayacak 2 yıl 8 ay dikkate alınacaktır.

Yönetici adaylarımızın ve şube yöneticilerimizin bu konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve ilgilileri uyarmaları gerekmektedir.   

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ