TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ DEVAM EDECEK !

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI SÖZ VERDİ:

“TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ DEVAM EDECEK”

Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyet Halk Partisi, bir sendikanın yanlış yönlendirmesiyle sendikalı çalışanlara ödenen Toplu Görüşme Primi’nin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz etmişti. Yüksek mahkeme konuyu ele almış ve uygulamanın yürürlüğünün durdurulmasına karar vermişti. Bu karar, hem sendikal örgütlenmeye hem de sendikalı olmanın tabiatına aykırı bir ucube neticeye sebep olmuştu.

 

İşte bu durumun telafi edilmesi için, Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu, kararın açıklanmasını takiben girişimlerine başladı. Kararın Resmi Gazete’de ilanından hemen sonra Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile görüşen konfederasyonumuz, konunun gerçek boyutuyla yeniden ele alınarak düzenleme yapılmasını talep etti. Bakan Yazıcı da talebi makul gördüklerini ve gerekenin Bütçe Kanunu’nda gerçekleştirilecek düzenlemeyle yapılacağı sözünü vermiştir.

 

Dün itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanılan 2010 Yılı Bütçe Tasarısı’na gerekli ilavenin yapılarak sendikalı kamu çalışanlarının hakkı olan Toplu Görüşme Primi uygulamasının devam ettirilmesini umuyoruz.

Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin, çalışanların sendikal örgütlenmesini sabote eden bu yanlışın giderilmesi için hassasiyet göstereceğineinanıyoruz.

 

Kamu çalışanları olarak, Hükümetten de verilen sözün gereğini bir an önce yerine getirmesini bekliyoruz.