SENDİKAMIZDAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK CD Sİ

Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Sınavlarına Başvurular “Görevde Yükselme Sınav Başvuru Tarihi Uzatılmalıdır” haberimizde belirttiğimiz başvurumuz üzerine 01–12 Şubat 2010 tarihlerinden 01/02/2010–01/03/2010 tarihleri arasına kadar uzatılmıştır.  

Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Sınavlarına Başvurular, sonradan yayınlanacak olan “sınav başvuru kılavuzuna” göre 01/02/2010–01/03/2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Memur Kadrolarına Görevde Yükselmek için; Bakanlık kadrolarında 2 yıl görev yapmış olmak, son 3 yıl sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak, görevde yükselme sınavında başarılı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 5 yıl hizmeti bulunmak şartları aranmaktadır.

 

Görevde Yükselme eğitimine alınanlar görevde yükselme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık konusunda hazırladığımız CD’yi şubelerimiz ve temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz.

 

Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Puan Değeri

 

 

Görevde Yükselme Sınavı Konuları ve Puan Değeri

 

 

 

Sıra No

KONULAR

Puan Değeri

1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

4%

 

a) Genel Esaslar

 

b) Temel Hak ve Ödevler

 

c) Devletin Temel Organları

2

Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik

6%

3

Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat

4%

4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat

12%

5

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

4%

6

Türkçe Dil Bilgisi ve Resmî Yazışma Kuralları

10%

7

Görev Alanları ve atama Yapışacak görevin Niteliği ile ilgili konular ve Mesleki Etik İlkeleri

60%