KİK KARARLARI İMZALANDI
Taleplerimiz eğitim çalışanları ve sendika şubelerimizin istekleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Bu anlamda sürdürülen Nisan 2009 KİK toplantıları tamamlanmıştır.


Türk Eğitim-Sen olarak sendikacılıktaki rehberimiz kuruluşumuzda ortaya koyduğumuz temel ilke ve amaçlarımızdır.  Bu amaçlar doğrultusunda üyelerimizden aldığımız güç ve destekle eğitim iş kolunda Türkiye’nin en büyük sendikası olduk.Bu işi 17 yıldır etkili bir şekilde sürdürmekteyiz. Türk Eğitim-Sen’in kararlılığı, ilkeleri ve azimli mücadelesidir.


Bu kararlılıkla “Kurum İdari Kurulu” toplantılarında birçok kazanımlar elde edilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı ile sendikamız arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı sonrasında düzenlenen çalışma raporu taraflarca imza altına alınarak 25.08.2009 tarihinde sendikamıza gönderilmiştir.


Alınan kararlar da;

- Sendikamızın daha önceden bakanlığa gönderdiği “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”, “ İzin Yönergesi” taslağının alınan görüşlerde dikkate alınarak bir an önce yürürlüğe konulması,
- Tedavi ve geçici görev yolluklarının geciktirilmeden ödenmesi,
- Temsilci odalarının açılması,
- Her sekiz saatlik fazla çalışmalar için bir gün izin hakkının kullandırılması,
- Okullarda öğretmenler tarafından tutulan nöbet görevlerindeki sorunların çözülmesi,
- Sosyal tesislerden bütün eğitim çalışanlarının eşit şekilde yararlandırılması konularında görüş birliğine varılmış,

Ayrıca,
- Aday devlet memurlarının ve 4/C kapsamında çalışanların sendika üyeliklerinin sağlanması ve sendika yöneticilerinden ücretsiz izinli olanların sevk kağıdı almadan tedavi olabilmeleri önerisinin Yüksek İdari Kurulu’nda görüşülmesine karar verilmiştir.