YETKİLİ SENDİKA BELİRLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Formların düzenlenmesinde azami dikkat gösterilmesini isteyen Bakanlık, aksi takdirde sorumlularla ilgili soruşturma açılacağını belirtti.

Yazıya göre:

*Okul ve kurumlar 15 Mayıs 2009 tarihine kadar sendika temsilcileri ile beraberce imzaladıkları formları ilçe milli eğitim müdürlüklerine,

*İlçe milli eğitim müdürlükleri 18 Mayıs 2009 tarihine kadar il milli eğitim müdürlüklerine,

*İl milli eğitim müdürlükleri 21 Mayıs 2009 tarihi mesai bitimine  kadar Milli Eğitim Bakanlığına göndermek zorundadır.

*Üniversiteler ve Yurt Kur ise 15 Mayıs tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde sendikalarla birlikte imzalanacak tespit formlarını Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır. Bu bildirim sendika genel merkezleri tarafından da Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacaktır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30. maddesinin (a) şıkkı aşağıdaki şekildedir.
a) Kurumlarca yapılacak tespit;
Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.
Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Yapılan bu tespitler sonucunda yetkili sendikalar Temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayınlanacaktır. Türk Eğitim Sen’in yetkili sendika olduğu, imzalanan tespit formları sonucunda da, her kes tarafından bir kere daha görülecektir.