USULSÜZLÜKLER GİZLİ KALMAYACAKTIR
Kendisi de bir eğitimci olan Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT Zülküf DEMİRTAŞ’ın atamasıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK’e aşağıdaki soruları sormuştur.

Türk Eğitim Sen olarak, duyarlılığından dolayı Sayın Ahmet Duran BULUT’a teşekkür ediyoruz. Türk Eğitim Sen olduğu sürece, MEB ve eğitim öğretimin diğer alanlarında gizli, usulsüz hiç bir olay sümenaltı edilemeyecektir. Bir Hukuk devleti olan ülkemizde, hukuksuz, haksız uygulamaların yapılmasına asla göz yummadık, yummayacağız. Hangi mevki ve makamda olursa olsun haksızlık yapanlar, artık Türk Eğitim Sen'in varlığını ve gücünü çok daha fazla hissedecektir.


                                TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

            Aşağıda yazılı olan sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.31.03.2009
                                                                    Ahmet Duran BULUT

                                                                           Balıkesir Milletvekili

         

                    1979 Van doğumlu,Zülküf DEMİRTAŞ İzmir Buca Nüfus Müdürlüğünde memur olarak göreve başlamıştır.Kurumlar arası atama ile Karaman Ermenek Kazancı Lisesine tarih öğretmeni olarak 09.03.2009 tarihinde atanmıştır.

          1.Bahse mevzu olan kişi,Bakanlığınızın hangi kriterlerine ve hangi mevzuatına göre kurumlar arası ataması yapılmıştır?

          2.Zülküf DEMİRTAŞ 2009-1 atamalarında başvuruda bulunmuş mudur?Kişinin bu başvurusu kabul edilmiş midir?

          3.Atamayı gerçekleştiren yetkililer hakkında nasıl bir yaptırım uygulanacaktır?