SAYIN BAKAN, EK DERSLERİN HESAPLANMA YÖNTEMİNİ BİR AN ÖNCE DEĞİŞTİRİN
Böyle bir hesaplanma yöntemiyle devam edildiği sürece, milli bayramlar dışında, ilan edilmek zorunda kalınan tüm tatillerde (kar, seçim tatili vb. )bu problem yaşanacaktır. Bu problem 2007/19 Nolu MEB Genelgesinin yayınlanması ile ilk defa başlamıştır. Bu Genelgeye sendikamız tarafından dava açılmış, MEB ile KİK toplantılarında görüşülmüş ancak bir çözüme ulaşılamamıştır.

Türk Eğitim Sen olarak, ek derslerin hesaplanma yönteminin eski şekline dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Eskiden olduğu gibi öğretmenlerin el proğramlarında hangi dersin ek ders, hangi dersin maaş karşılığı olduğu işaretlenmelidir, milli bayramlarda öğretmenlerin görevli izinli olduğu uygulaması ise devam etmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer yetkililer bu hesaplama yöntemi ile uzun süre devam edilemeyeceğini görmek ve düzeltmek zorundadır. Önümüzdeki günlerde, bu konuda yapılacak eylemler hızlanacaktır. Bilhassa, bir veya iki gün tatil yapılan haftalarda, haftanın diğer üç günü de rapor alan bir öğretmenin, zaten o hafta ek ders alamayacağı bilindiğinden, sendikalar öğretmenleri rapor almaya teşvik ederek, eğitim öğretimi ciddi bir şekilde engelleyebilirler. Böyle bir eyleme öğretmenlerin yüzde 50’si bile katılsa, eğitim öğretim yapılamayacaktır. Bu eylemi bugüne kadar yapmamızın tek sebebi, ülkemizi ve öğrencilerimizi çok sevmemiz, onların mağduriyetini istemememizdir. Aynı,sorumluluğu başta Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in de duyması yaşanacak problemleri engelleyecek ve öğretmenlerimizin memnuniyetine sebep olacaktır. Ancak, görüşmelerden ve taleplerimizden bir sonuç çıkmaması durumunda bu eyleme başvurmaktan başka çaremiz de yoktur.

Türk Eğitim Sen, Yetkili Sendika olarak, öğretmenlerin ek ders almaması esası üzerine bina edilen, hiç de iyi niyetli olmayan EK DERSLERİN HESAPLANMA YÖNTEMİNİN, SIKINTILAR YAŞANMADAN TALEPLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ. AKSİ TAKDİRDE BU KONUDA YAŞANACAK OLAN OLUMSUZLUKLARIN TÜM SORUMLUSU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIDIR.