İSTEK DIŞI ATAMALARA DAVA AÇTIK
Türk Eğitim-Sen, doğrudan haklıdan yanadır. Yanlışa karşı cesaretli bir davranış sergileyen gerçek anlamda sendikacılık yapan bir hareketin adıdır.
 
Türk Eğitim-Sen öncelikli olarak, çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine diyalogu seçen,  ancak hak alma ve hak aramada, kararlı, ilkeli, mücadeleci sendikal en büyük gücün adıdır.
 
Eğitim çalışanları huzurlu, mutlu olmak istiyor. Her gün yeni yeni sorunlarla karşılaşmak istemiyor. Moral bozukluğu ile çalışmanın, öğrencileri de etkileyeceğini düşünüyor, Ülke yöneticilerine güvenmek istiyor.  
 
Bugün Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında görev yapan öğretmenlere cebren uygulanmak istenen atamalara Danıştay’da dava açtık.
 
Yarın Eğitim Enstitüsü mezunu olup, 20-25 yıldır Orta dereceli okullarda Matematik, Edebiyat vb. branşlarda görev yaparken, kararnameleri ilköğretimlere çıkarılan öğretmenlerimiz için, haberi olmadan İL DIŞINA atama kararnameleri   çıkarılan Sağlık Meslek Liseleri öğretmenleri için, uzun yıllardır Sağlık Meslek Liselerinde Müdür olarak görev yaparken,  vekaleten görevlendirilen, daha sonra ilköğretim okullarına öğretmen olarak görevlendirilmek istenen eğitim yöneticileri için, hukuk dışı, yönetmelik dışı daha nice uygulamalar için davalar açmaya devam edeceğiz. Ta ki hak yerini bulana kadar.
 
İstiyoruz ki; bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığını mahkemelere şikayet etmeyelim. Eğitim çalışanlarının huzurlu olmasını istiyoruz. Onların huzurlu olması demek, sağlıklı nesiller yetişecek demektir.
 
YETER! YETER!
 
YETER ARTIK !
 
Lütfen alınan kararları uygulamadan önce düşünün

Eğitim çalışanlarının tarafı olan Sendikamızla görüşün. Artık bu kötü gidişe SON VERİN! SON VERİN.