MEB VE SENDİKAMIZ ARASINDA KİK TOPLANTISI BAŞLADI
İlk Toplantıda Türk Eğitim Sen tarafından oluşturulan eğitim çalışanlarının talepleri KİK üyelerine verildi. Genel Müdürler ve Türk Eğitim Sen temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu, komisyonlar tarafından değerlendirilecek anlaşma noktalarını yeniden değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.

Eğitim çalışanlarının yakından takip ettiği üzere, KİK kararları sendikamız tarafından tüm eğitim çalışanlarına kitapçık halinde, internet sitemizde, ayrıca Bakanlık sitesinde yayınlanmakta ve resmi yazı olarak MEB tarfından bütün valiliklere gönderilmektedir. Kurum İdari Kurullarında MEB bünyesinde bulunan tüm çalışanların, çalışma hayatından doğan sıkntıları dile getirilmekte, çözüm yolları teklif edilmektedir. Bu taleplerimiz MEB tarafından da kabul edilirse KİK kararı olarak yayınlanmaktadır.

Eğitim çalışanlarının çalışma hayatından kaynaklanan bütün problemlerini bir anda çözmek mümkün değildir. Ancak eğitim çalışanları adına ortaya koyduğumuz, Bakanlığın kabul etmediği taleplerimizden de asla vazgeçmiş değiliz. Bu durumda, aynı taleplerimizi bir başka KİK toplantısında dile getirmekteyiz. Kitapçık halinde veya diğer iletişim yolları ile yayınladığımız kararlar ise, Bakanlık ile mutabakat sağladığımız kararlardır. Önümüzdeki süreçte aynı talepleri ısrarla gündeme getirmeye devam edeceğiz.

Türk Eğitim Sen olarak mlli eğitim çalışanlarının tüm ekonomik ve sosyal sıkıntılarını biliyoruz. Taleplerimizi gerek Toplu Görüşmelerde gerek KİK toplantılarında gerekse eylem ve diğer etkinliklerle dile getirmeye devam edeceğiz. Bu taleplerimize cevap bulmamızda en önemli şart; sendikanın etkinliğini artırmak, sendikal faaliyetlere sabırla destek vermektir. Eğitim çalışanları art niyetli kişi ve kuruluşların değerlendirmelerine itibar etmemelidir. Tek görevleri bilgi kirliliği meydana getirerek varlığını sürdürmeye çalışmak olan bu kişi ve kuruluşlar, eğitim çalışanlarının problemlerini çözmek adına bugüne kadar hiç bir irade ortaya koyamamışlardır. Bu sebeple Türk Eğitim Sen’in düzenli, proğramlı ve kararlı çalışmalarını sekteye uğratmak, üyelerimizin kafalarını karıştırmak için her türlü sinsi ve kirli metodları denemektedirler.

“Türkiyenin Sendikası” parolası ile, yoluna emin adımlarla devam eden Türk Eğitim Sen bir yandan eğitim çalışanlarının hak ve menfaatleri konusunda gündem yaratmaya çalışırken, ülke geleceği ile ilgili sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Bilhassa, son yaşanan olaylarda, Türk Eğitim Sen teşkilatlarının organize ettiği milli tepki gösterileri, kamuoyunu, milli birlik ve beraberliğimiz konusunda uyarıcı ve uyandırıcı çalışmaları, muadilimiz olan diğer kuruluşlarla farkımızı net olarak göstermiştir.

Türk Eğitim Sen’in varlığı ve misyonunun, hem eğitim çalışanlarının hak ve hukuku hem de ülke geleceği için vazgeçilmez olduğu dost ve düşman herkes tarafından, bir kere daha görülmüştür. Bu önem sebebiyledir ki; Türk Eğitim Sen’i karalama kampanyası bir takım şer odakları tarafından hızla devam ettirilmektedir. Herkes şunu bilmelidir; Biz tarafız, biz, eğitim çalışanlarının öneminin ülkeyi yönetenler tarafından görülmesinden, onların hak ve menfaatlerini savunmanın geleceğimiz açısından vazgeçilmez olduğundan, biz, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarından, milli birlik ve beraberliğimizden tarafız. Bu sebeplerle, Türk Eğitim Sen’i desteklemek ve büyütmek bir çok olumsuzluğa da cevap vermek demektir.