SAĞLIK HARCIRAHLARI ÖDENMELİDİR
Konuyla ilgili olarak bazı şubelerimiz tarafından mal müdürlüklerinden alınan listeler Milli Eğitim Bakanlığına sendikamız tarfından gönderilemektedir. İllerinde harcırah konusunda problem yaşayan eğitim çalışanları şube başkanlıklarımıza başvurarak   durumlarını bildirecek. Şube başkanlıklarımız muhasebe müdürlüklerinden elde edilecek listeleri Genel Merkezimize ilettikleri takdirde, ülke genelinde harcırah konusunda oluşan problemin boyutlarını göstermek, aynı zamanda tepki oluşturarak problemin kısa zamanda çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde gerekli girişimleri yapabilmek mümkün olacaktır. Şubelerimiz, bu konuda yaşanan problemleri il valiliklerine de bildirerek, çözümünü istemelidir.

Bazı ilerimizden gelen ve harcırah problemi yaşayanların oluşturduğu listeler MEB’e yollanmış ve bir çok ilde problemin çözülmesi sağlanmıştır. Konu, ayrıca Kurum İdari Kurulunda  dile getirilmiş, Strateji Geliştime Başkanlığının bu konuda çalışma yaptığı cevabına ulaşılmıştır.

Bu sebeplerle harcırah konusunda yaşanan problemlerin boyutlarının tespiti amacıyla ülke genelinde şubelerimizin tespit yapması önemlidir. Şubelerimizin sağlıklı bir sonuç elde edebilmeleri, üyelerimizin şube başkanlıklarına vereceği bilgiler ve talepleri doğrultusunda mümkün olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak, her konuda olduğu gibi, sağlık harcırahları konusunda da her türlü gayreti ortaya koymaktayız. Sağlık konusu her insan için olduğu üzere, eğitim çalışanları için de hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla, böylesine önemli bir konuda gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekse Hükümetin uyarılması son derece önemlidir. Sendikamız bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Problem, çözüm bulana  kadar gündemde tutulacak, Kurum İdari Kurullarında, Toplu Görüşmelerde ve her fırsatta dile getirilecektir.