DELEGE SEÇİMLERİMİZ BAŞLIYOR
Delege seçimleri sebebiyle 95 şubemiz ile 13 il temsilciliğimiz iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup şubelerimizin delege seçimleri 27-28 Ekim 2007 tarihinde, ikinci grup şubelerimizin delege seçimleri 3-4 Kasım 2007 tarihinde yapılacaktır. Şube genel kurullarının tarihleri  ise ayrıca bildirilecektir.

Delege seçimlerine katılımın sağlanması için şubelerimiz tarafından gerekli duyurular yapılmaktadır. Delege adayı olacak üyelerimizin 15 Ekim tarihi itibariyle sendika aidatını yatırmış olmaları gerekmektedir. Üye görünse bile, aidat yatırmamış kişilerin seçme ve seçilme hakkını kullanması mümkün olmayacaktır. Delege adayı olmak isteyen üyelerimiz ilçe başkanlılarına veya şube başkanlıklarına aday olma isteğini belirten dilekçelerini bizzat vereceklerdir.

Delege seçimleri seçimlerden 15 gün önce gazete ilanı ve işyerlerinde ilan şeklinde üyelerimize duyurulacaktır. Adaylık için süresi içinde başvurmayanlar delege adayı olamayacaktır. Şube yönetim organlarında görev almak isteyenlerin delege seçilmesi şarttır. Delege olmayanların yönetim organlarına aday olması mümkün bulunmamaktadır.

Katılımcılık, seçme ve seçilme hakkının kullanılması demokrasiklerde son derece önemlidir. Sendikal faaliyetlerin başarısı eğitim çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple Türk Eğitim Sen üyeleri seçme ve seçilme hakkını kullanmada gerekli hassasiyeti göstermeli ve başarıya ortak olmalıdır. Unutmamak gerekir ki, sendikal mücadele başarı, ortak aklı harekete geçirmek ve beraberce hareket edebilme kaabiliyeti ile doğrudan ilgilidir.