TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ (SENDİKA AİDATI) KONUSUNDA AÇIKLAMA
Bilindiği gibi geçen yılki toplu görüşmede elde ettiğimiz kazanım gereği şu anda sendikalı olan memura 5 YTL bir sendika tazminatı ödenmektedir. Bu para sendika aidatı olmayıp sadece sendikalı olanlara ödenen bir zamdır. İşte toplu görüşmelerde bu 5 YTL nin 15 YTL olması için 10 YTL lik bir zam istenmiştir. Yani bu para sendikaların aidatlarını arttırma talebi değil, sadece sendikalı olanlara ödenmesini istediğimiz bir tazminattır. Bu talebimiz geçerli olduğunda sendikalı bir memur sendikasız bir memurdan 15 YTL fazla maaş alacaktır.

Sendikaların üyelerinden aldığı aidat konusunda bir artış talebi yoktur ve zaten böyle bir talep toplu görüşmenin de konusu olamaz.  

Sendikaların üyelerinden aldığı aidat miktarı maaşın binde beşi kadardır ve bu oran sabittir değişiklik veya artış söz konusu değildir.

“Sendikalar toplu görüşme masasında kendi aidatlarını arttırmak için uğraşıyor” şeklinde meseleye yaklaşan her kimse (Bazı kişi ve kurumlar kasıtlı olarak meseleye böyle yaklaşmaktadırlar) ya konu hakkında yeterli bilgi sahibi değildir, ya da art niyetlidir.

Kamu oyuna ve üyelerimize saygılarımızla duyururuz.