TOPLU GÖRÜŞMEDE UZLAŞMAZLIK METNİ İMZALANDI
% 2+2=% 4
20+20 (Denge Tazminatı)
10 YTL(Taban Aylığa Zam)
5 YTL(Toplu Görüşme Primi) (Sendikalı olanlara ayrıca verilecek zamdır)

Teklif etti. Bu oranın hazineye yükü 2.700 Milyar YTL dir.

Bu teklif üzerine Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikalar 2008 yılı zammı için, karşı teklif olarak;
% 2+2=% 4
20+20 (Denge Tazminatı)
30+30 (Taban Aylığa Zam)
10 YTL(Toplu Görüşme Primi) (Sendikalı olanlara ayrıca verilecek zamdır)
 Verilmesini istedi.

Bu oranın hazineye yükü 3.785 milyar YTL dir. Bu teklifin Hükümet teklifi ile farkı 1.085 Milyar YTL. Taban aylığın artırılması emekliliğe de yansıdığı için memurlar için son derece önemli görülmüştür. Hükümet daha sonra taban aylığını 15+15 yükseltmeyi teklif etmiş bu teklif de Sendikalar tarafından kabul edilmemiştir.
Türkiye Kamu Sen’in teklifi Toplu Sözleşmelerde işçilere verilen 140 YTL’lik zam oranının 2008 yılında memurlara verilmesini öngörüyordu. Ancak, aynı iyi niyeti memurlara göstermeyen Hükümet teklifimizi uzun müzakerelere rağmen kabul etmedi. Türkiye Kamu Sen ve bağlı sendikalar teklif ettikleri zammın tüm sözleşmelilere verilmesini de talep etti.Yapılan müzakereler bir sonuç vermeyince Uyuşmazlık Metni imzalandı.
Bundan sonraki aşama uzlaşmazlık konusunu Uzlaştırma Kuruluna götürmek olacak. 4688 sayılı Kanun gereği Uzlaştırma Kurulu kararından sonra Sendikalar ve Hükümet arasında tekrar bir değerlendirme yapılacak.

Uzlaştırma Kurulu kararından sonra yeni bir açılım olmasını diliyoruz. Bu konuda bir başarı elde etmek için her türlü gayret ortaya konulacaktır.