40+40 YTL'LER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
1- Ek ödeme almayan 1 milyon 377 bin kamu çalışanı 1 OCAK 2006’dan itibaren,
Şubat 2006’da 40 YTL,
Mart 2006’da 40 YTL,
Mayıs 2006’da 40 YTL,
Nisan 2006’da 40 YTL,
Haziran 2006’da 40 YTL
denge tazminatı alacaklar.
Taslağın yasalaşmaması nedeniyle Ocak ayına yetişmeyen 40 YTL’nin ilk ödemesi ise Şubat veya en geç Mart ayında geriye dönük olarak yapılacak.
Kamu çalışanları Temmuz ayından itibarense 80 YTL denge tazminatı almaya başlayacaklar. Buna göre,
Temmuz 2006’da 80 YTL,
Ağustos 2006’da 80 YTL,
Eylül 2006’da 80 YTL,
Ekim 2006’da 80 YTL,
Kasım 2006’da 80 YTL,
Aralık 2006’da ise 80 YTL
denge tazminatı alacaklar.
2-Ayrıca toplu pazarlıkta Türkiye Kamu-Sen’in önerisiyle gündeme gelen net 5 YTL’lik sendikalılık ödentisi de 1 Ocak 2006’dan itibaren sendikalı kamu çalışanlarına ödenmeye başlanacak.
3- Mutabakat metninde 1250’den 1450’ye çıkarılması öngörülen aile yardımı göstergesi de Türkiye Kamu-Sen’in çabalarıyla, 1500’e çıkarıldı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla aile yardımı göstergesi maaş bordrolarında 1500’e çıkarılacak ve yardım bu göstergeye göre 1 Ocak 2006’dan itibaren ödenecek.
4-Mutabakat metninde yer almayan ve yine Türkiye Kamu-Sen’in çalışmalarıyla gündeme gelen sendika aidatlarının vergi matrahına dahil edilmemesi de düzenlemenin yasalaşmasıyla gerçekleşecek. Buna göre sendika aidatları vergiden muaf tutulacak.