EĞİTİMİN ÖNEMLİ SORUNLARI TBMM GÜNDEMİNDE.

   

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT,  Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığına soru önergeleri sunmuştur.

Bu soru önergelerinde, ders kitaplarının hazırlanması konusunda bugüne kadar yaşanan skandalların tekrarlanmaması için Bakanlık tarafından ne gibi tedbirler alındığı, 350 bini aşkın atanamayan öğretmenimizin atamalarının ne zaman yapılacağı, Şubat ayında 40 bin öğretmen atamasının olup olmayacağı, bu konuda her kafadan bir ses çıkmasının ve öğretmenlerimizin umutlarının ellerinden alınmasının doğru olup olmadığı, ücretli öğretmen istihdamı ile ilgili sorular, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3. Bendinde “İki grup başkanlığının işlerini yürüten şube müdürü kadrolarına..” ibaresinin, şube müdürleri hep aynı görevi yürütüyormuş gibi düşünülerek konulması nedeniyle uygulamada yaşanacak sıkıntıların önlenmesi için ne gibi çalışmalar yürütüldüğü, aynı hataların tekrar yaşanmaması için Bakanlıkta görev yapan personelin eğitim camiasını iyi bilen kişilerden seçilmesi konusunda çalışmaların olup olmadığı, şube müdürü olarak görevlendirilen adayların %98’inin Eğitim Bir-Sen üyesi olmaları sebebiyle, Bakanlığın adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerini hangi sebeple uygulamadığı, 81 ilde ve ilçelerinde yapılan şube müdürü görevlendirmelerinin sadece sendika üyeliklerine bakılarak yapılıp yapılmadığı, yapılan görevlendirmelerde şube müdürü olarak çalışanların görev yerleri ile hangi sendikaya üye oldukları ile ilgili bilgilerin neler olduğu, pansiyonlu okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için öğrenci başına düşen bir günlük 5,60 TL.’lık yiyecek bedelinin günümüz şartlarına uygun olarak artırılması hususunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı, keyfi uygulamaya sebebiyet verecek olan Norm Kadro Yönetmeliğinin 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunda çalışma yapılıp yapılmayacağına   dair sorular yöneltilmiştir.

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (1)

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (2)

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (3)

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (4)

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (5)

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (6)

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (7)

 

İlgili soru önergesi için tıklayınız (8)