GENEL BAŞKAN YENİ TEŞKİLAT YASASINI DEĞERLENDİRDİ

   Sayın Bakan 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanı Teşkilat kanununu değiştirdi. 652 Sayılı kanun hükmünde kararname yayınladı. Bu kararname yapım usulü bakımından eleştirilebilir. Keşke bunlar kanun hükmündeki kararnamelerle değil de, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tartışılarak yapılsa daha iyi olurdu. Usul olarak katılmıyorum. Yani kanun hükmündeki kararname ile çok acil olmayan tartışmalı konuların halledilmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. Keşke Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bunu TBMM çatısı altında tartışma imkânı bulabilseydik. Ancak Sayın Ömer DİNÇER’in ortaya koymuş olduğu kanun hükmündeki kararnameyi ben genel anlamda olumlu buluyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığında zaman zaman işin muhatabını bulamıyoruz. Böyle bir karışıklık kurumda keşmekeşliğe sebep oluyor. Bu kararnameyle dairelerin, birimlerin sayısı sadeleşti ve azalma yapıldı, görev tanımları yeniden yapıldı. Tabi kanun hükmündeki kararnamede eksiklikler, unutulan bazı hususlar var. Bunları büyük ihtimalle bir rapor halinde Sayın Bakan’a ulaştıracağız ve düzeltilmesini isteyeceğiz.

2 konu var burada dikkatimizi çeken;

1.     Özür gurubu tayinlerinin sadece yaz aylarında ve yılda bir kez yapılacak olması. Bu büyük bir hatadır. Geçenlerde Sayın Bakan ile yaptığım görüşmede bunu dile getirdim. Bütün özür durumları önemli ama bilhassa eş durumu tayinlerinin yarıyıl sonunda mutlaka yapılmasının gerektiğini ifade ettim. İnsanlar bir bekleyiş içerisindeydi ve bu teşkilat kanunu çıkmadan önce birçok eğitim çalışanı 1. Yarıyıl sonu itibariyle ailem ve eşimle buluşacağım umudu içerisindeydi. Birden bire teşkilat kanunu içerisinde sadece yılda 1 kez yapılır hükmü getirilince tabiri caizse bu arkadaşlarımız ters köşeye yatırıldı. Bu son derece üzücü bir durumdur. Tabiî ki bu konu bu şekilde kalmayacak, bu konuyu bu noktada elbette bırakmayacağız. Ama bu yıla münhasır olmak üzere 1. yarıyıl sonunda bu durumda olan öğretmenlerimize tayin verilmesi konusunu Sayın Bakana ifade ettim. Sayın Bakan da bu konuda çok talep geldiğini ve değerlendireceğini ifade etti. Geçenlerde Van’da görev yapan bir genç kızımız ağlayarak aradı, eşi Ordu’da ve 3 yıldır eşinden ve ailesinden ayrı olduğunu ifade etti. Devlete karşı ciddi bir küskünlük içerisinde. 1. yarıyıl sonunda bir beklentisi vardı ve o beklentinin de hayal olduğunu düşünüyor. Ben ne yapacağım diyor. Sayın Ömer DİNÇER’in bu konuda vicdanlı bir karar vererek eş durumu mağduriyetini 1. yarıyıl sonu itibariyle çözmesini umuyorum. Çünkü bu çok başımızı ağrıtacak.  Bu Milli Eğitim Bakanlığının da, Sayın Ömer DİNÇER’in de çok başını ağrıtacak. Biz Türk Eğitim-Sen olarak Türkiye Kamu-Sen olarak bu durumlara asla kayıtsız kalamayız, ailesi parçalanmış bir memurun verimli hizmet üretmesi mümkün değildir. Bu problemin Türkiye de artık tartışılmaması için bir şeyler yapmamız lazım. Sayın Ömer DİNÇER’e buradan istirham ediyorum; bu konuda lütfen ağırlığınızı koyunuz ve bu mağduriyeti gideriniz dedi. Bu konuyu Sayın Bakan, Bakanlık Bürokratlarına gerekli talimatı versin.Sayın Nimet ÇUBUKÇU döneminde defalarca eylem yapmak zorunda kaldık ve birçok konuda da sonuca ulaştık.

 

2.     Düzeltilmesi gereken 2. problemde; Müdür atamalarına sözlü sınav getirilmesidir.     Bu ülkede sözlü sınav olmaz. Siz sözlü sınavla müdür atayamazsınız. Çünkü neredeyse Türkiye deki her ilde yandaş koruma anlayışı mevcut. Bir takım insanların beyinlerinde bu hastalıklı anlayış olduğu sürece, siz sözlü sınavla öğretmen, müdür almak gibi vesaire işlemleri yapamazsınız. Sayın Hayati YAZICI tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda böyle bir uygulama başlatıldı. KPSS’den 70 ve üzeri alanlar çağırılacak ve bu kişiler arasından sözlü sınav yapılarak eleman alınacak. Böyle bir anlayış olur mu? Niye KPSS yapıyorsunuz o zaman? Sözlü sınav yapmak art niyetli olduğunuzu gösterir. Benzeri anlayışlar diğer kuruluşlarda da var. Bunların mutlaka düzeltilmesi lazım. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkartmış olduğu bu yönetmeliğe dava açacağımızı duyurduk. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.