EK ÖDEME TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA VERİLMELİDİR

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmeyeceği ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.

Ek ödemeden yararlandırılacak personel arasına VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen ve şoför v.b. kadrolarda görev yapanların da dahil edilmesini ve ödenecek tutarın önceki aylık ödeme tutarlarının üzerinde olması hususunda Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa resmi bir yazı göndererek talepte bulunduk.

 

İlgili yazı için tıklayınız. (word pdf)