ROTASYONDA EĞİTİM ENST. MEZUNU YÖNETİCİLERİN MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİDİR

         09/08/2011 tarih 28020 sayılı Resmi Gazetede Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Anılan yönetmeliğin Zorunlu Yer Değiştirme Sureti İle Atamalar başlıklı 22. maddesinde eğitim kurumu müdürleri aralıksız asaleten 5 yıl, eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ise aralıksız asaleten 8 yıl çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutulmaktadırlar.

Eğitim Enstitüsü mezunu olan öğretmenler aylık karşılığı okutabileceği dersinin olması durumunda ortaöğretim kurumlarında yönetici olarak atanabilmekte iken Yönetmeliğin Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar başlıklı 7/ç maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte atanılmak istenilen eğitim kurumlarına Talim Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanları itibari ile öğretmen olarak atanabilecek alan öğretmeni olma koşulu getirilmiştir. Bu nedenle ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak atanamayacak olan Eğitim Enstitüsü mezunu olan eğitim çalışanlarının bu mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)