ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

13 Temmuz 2011 tarihinde davalı idare tarafından 2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuzda hukuka aykırı gördüğümüz hususlar Danıştay nezdinde açılan davalarda dava sürecinin uzun sürmesi ve mağduriyetlere acil çözümler getirmediği için Milli Eğitim Bakanlığına iletilmiş ve yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi için iyi niyetli bir yaklaşımla uyarılarda bulunulmuş olmasına karşın Bakanlık yine bildiğini okumuş ve iyi niyetli tüm yaklaşımlarımıza ve girişimlerimize kulaklarını tıkamış ve taleplerimiz doğrultusunda işlem tesis etmemiştir. Bu nedenle; Türk Eğitim Sen olarak, Kılavuz Genel Hükümler Başlıklı bölümün 3. paragrafında yer alan “31 Ağustos” ibaresinin, 4. paragrafında yer alan “31 Ağustos” ibaresi ile 06/05/2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayıp, 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlere özür durumuna bağlı yer değişikliği hakkı verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin ve 11. paragrafının ve anılan kılavuzun İl İçi Yer Değiştirmek İsteyenler başlıklı 2.2. maddesinde ilçe emrine yer verilmemesi şeklinde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay’a başvuruda bulunulmuştur.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız