KADRONUN KAPSAMI

            Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin 04.06.2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre görev yapan başta öğretmenler olmak üzere, tüm sözleşmeli personel, hiçbir şart aranmaksızın kadroya geçirilecektir.

            Kararname’nin yürürlüğe girdiği 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadrolarında çalışmakta olanlar, otuz gün içinde kadroya geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Başvuru yapanların çalıştıkları yerlere atanması kurumlarınca yürürlük tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılacaktır.

 

            Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak ve bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

            Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Turizm Eğitim Merkezleri’nde eğitici-öğretici olarak görev yapan 4/B’li sözleşmeli personel de, bu kararname kapsamında kadroya geçirilecektir. Bu kararnamenin kapsamına 657 sayılı Yasanın 4/c maddesi kapsamında çalıştırılan personel ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar dahil değildir.  

 

İlgili Kararname İçin Tıklayınız