EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖNCEKİ YILLAR İÇİN DE ÖDENEBİLMELİDİR

Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesine ilişkin olarak Danıştay’da açtığımız dava halen devam etmektedir. Söz konusu davanın açılmasından sonra kabul edilen 5944 sayılı 2010 yılı merkezi yönetim bütçe kanunun eki olan “K” cetvelinin “VI. Diğer ödemeler başlıklı 6. sırsındaki; “657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 540 Türk Lirası olarak ödenir.  Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.” Hükmü 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Dava dilekçesinde de belirtildiği üzere 657 sayılı yasada ödenek hakkında bir kısıtlama – sınırlama yoktur. Bu şekilde yan hükümlerle kısıtlamaya gidilmesi geçici önlemeler alınması yasa koyucunun iradesine aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Türk Eğitim Sen kısıtlama yapılmadan ödemenin gerçekleşmesi için çalışmaktadır.

 

Bütçe kanunda yer alan bu hüküm 01.01.2010 tarihinden önce ödeneği alması gerektiği halde alamayan öğretmenler için uygulanmamaktaydı. Çabalarımız neticesi Milli Eğitim Bakanlığı 19.03.2010 tarih ve 1978 sayılı yazısı ile sadece 2009-2010 yılına yönelik öğretim yılı için hazırlık ödeneği ödemesi yapılabileceği bildirilmiştir.

 

2009-2010 yılından önce ödeneği hak edip alamayan öğretmenler İçin Türk Eğitim Sen olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Her kulvarda öğretmenlerin haklarını savunmaya ve haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız