GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BARAJ 60’A DÜŞÜRÜLMELİDİR

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumu müdür yardımcılığı ve müdürlüğüne atanacaklar için düzenlenen sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte ve bu sınavlarda 60 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadroların görevde yükselmelerine dair esasların yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ise, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle paralel düzenleme getirilerek, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar için de sınav baraj puanının 60’a çekilmesini talep ettik.İlgili Yazı İçin Tıklayınız