DANIŞTAY, YÖK’ÜN KATSAYI DÜZENLEME KARARINI TEKRAR DURDURDU

Danıştay 8. Dairesi YÖK‘ün Üniversiteye giriş sisteminde eşitliği sağlayan katsayı farkını kaldıran uygulamasının yürütmesinin durdurmuştu YÖK bunun üzerine yeni bir düzenleme yapmış ve katsayı farkını minimuma indirgemişti.

Danıştay ilgili dairesi bu düzenlemeyi de “YÖK’ün kararının hukuken geçerli bir sebebe dayanmadığı ve uygulamanın eğitim sisteminin bütünlüğünü bozacağı ayrıca, uygulamanın yargı kararlarını etkisiz kılmaya yönelik olduğu ve telafisi güç zararlar oluşturacağı” gerekçesiyle tekrar iptal etti.

Danıştay ilgili dairesinin menfi kararı ile eğitim sistemi felç olacaktır. Yüz binlerce gencin Üniversite okuma hakkı bu karar ile bir kez daha gasp edilmiştir.

 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu`nun 31. maddesi gereği Yüksek Öğretim Kurumlarına Ortaöğretim Kurumlarını bitirenlerin nasıl gireceğinin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından saptanacağı yine Yüksek Öğretim Yasası`nın 45. maddesi bu konuda karar merciğinin sadece YÖK olduğunu açıkça belirtilmektedir.

 

Bu yasa hükümleri dahi gözetilmeden YÖK’ün yasalara uygun düzenlemesinin Danıştay tarafından kabul edilmemesi birçok meslek eğitim öğrencisini mağdur edecektir.