EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNDE EMSAL KARAR!

Üyemiz adına, 2007-2008 ve 2008-2009 hazırlık ödeneğinin tarafına ödenmesi başvurusunun reddi işleminin iptali için açtığımız davada, Adana 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/761 E., 2009/1466 K. Sayılı ve 24.11.2009 tarihli kararıyla red işleminin iptaline hükmedilmiştir. Bahsi geçen kararda 08.01.2008’de ilk atama yoluyla göreve başlayan, 31.07.2008-31.01.2009 tarihleri arasında askerlik görevini yerine getiren ve askerlik dönüşü eğitime hazırlık ödeneği talebinde bulunan üyemizin, öğretim yılının başlamasından sonra göreve başlayan öğretmenlerin de aynı hazırlık ve harcamaları yapacağı ve konuya dair yasal düzenlemede ödeme tarihi konusunda kesin bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle talep konusu hazırlık ödeneğine hak kazandığı yönünde karar verilmiştir. Bu kararın, öğretim yılı başlarken görevde olmadıkları gerekçesiyle ödenekten yararlanamayan diğer eğitim çalışanları için de emsal teşkil edeceğini umuyoruz.

İlgili Karar İçin Tıklayınız