ANADOLU LİSELERİ ATAMALARINDA ÖNCELİK SIRASI

2008 yılı Anadolu Liseleri sınavını kazanan öğretmenlerimizin hak kaybına uğramamaları adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yönetmeliğe geçici bir madde eklemek sureti ile Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Geçici madde ilk incelendiğinde olumlu bir izlenim bırakmış gibi görünmektedir ancak dikkatle incelendiğinde bahsi geçen maddenin doğrudan 2008 sınavını kazananların mağduriyetlerini gidermediği anlaşılmıştır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Atama Kılavuzu yayınlanmıştır ve bu kılavuzun; Atamalar bölümünde öncelik sırası belirlenirken 2008 sınavını kazanan öğretmenlerimize öncelik hakkı tanınarak mağduriyetleri giderilmeye çalışılmıştır.

Anadolu türü okullara yapılacak öğretmen atamalarında 2008 sınavını kazanan öğretmenlerimizin şeffaf bir atama ile mağdur edilmemelerini temenni etmekteyiz.

 

HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİNE ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI