ŞUBE YÖNETİM KURULLARI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

4-5-6 Aralık 2009 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üyeleri İsitşare Toplantısı Antalya'da yapıldı. Yaklaşık 700'ü aşkın yöneticinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan İsmail KONCUK, eğitimin sorunları ve gündemle ilgili birçok konuya değindi.

Medeniyetin ve demokrasinin sözde beşiği olan İsviçre'nin minare referandumu ile İslam Alemi'ni incittiğini ve bu konunun Avrupa'nın bitmeyen ayıplarından biri olduğunu ifade eden Genel Başkan, gerçekleştirilen Uyarı Grevi'nin de başarılı gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "25 Kasım İş Bırakma eylemi amacına ulaşmıştır. Sayın Başbakanın ve bakanların tehditlerine rağmen memur artık korkmadığını ve inadına hak arama  mücadelesi verdiğini göstermiştir. Kimse bizi daha büyük eylemler yapmaya zorlamasın İLO sözleşmeleri çerçevesinde grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakkımızın biran önce verilmesini istiyoruz." dedi.

"Danıştayın meslek liseleri ile ilgili katsayı kararının öğrencileri ve kamu vicdanını incitmiştir" diyen İsmail KONCUK, meslek liseleri hakkında konuşacak kişiler eğitimciler ve öğrenciler olmalıdır. İstanbul Barosu ve siyasilerin neye hizmet ettiklerini anlamakta zorlandığını söyleyen İsmail KONCUK, bu karar yok olmaya yüz tutmuş hükümete can simidi gibi gelmiştir. Mesleki eğitimlerle ilgili toplumu rahatlatacak bir kararın bir an önce çıkarılması gerekmektedir,dedi.

Yönetici Atamadaki usülsüzlükler halen devam etmektedir. Münhal idareciliklerin bir an önce açık ilan edilmesi için Sayın Bakanın valileri uyarması gerekiyor.Sayın Nimet ÇUBUKÇU'nun eğitim ve eğitimcilerle ilgili ne iş yaptığını halen anlamış değilim. Sayın Bakan, kadrolu atama ve sözleşmelileri kadroya geçireceği yönündeki sözünü tutmasını bekliyoruz. Hiç kimse çocuklarımıza sözleşmeli köleliği reva göremez" dedi.

İsitşare Toplantısı kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri de ayrı ayrı bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundular. Sendikal çalışmaların değerlendirilidği toplantılarda önümüzdeki dönemde yürütülecek olan faaliyetler de ele alınarak ileriye dönük çalışma hedefleri belirlendi.

Toplantının ikinci gününde de Danışman-Eğitimci Birol VURAL tarafından "Dinlemek, Konuşmak, Anlamak" başlıklı eğitim semineri verildi. Hizmet içi eğitim seminerinde şu konulara yer verildi: Anlamak, dinlemek, etkin olmak/İletişimi kesen-koparan engeller/İletişimde etkinliği sağlamak, empati-Beden Dili neleri içerir/Yüzler ne anlatıyor