EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ GERİ İSTENEMEZ

Türk Eğitim-Sen olarak “Eğitime Hazırlık Ödeneği” konusunda yaşanan sorunları sürekli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıdık. Kurum İdari Kurulu toplantılarında görüştük.  

Sayıştay 3.Dairesi 06.01.1998 tarihinde “öğretmenlerin göreve ikinci yarı yılda başlaması ”Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği”ni almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığına,” 

 

Sayıştay 5.Dairesi 10.05.2000 tarihinde “Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,” karar vermiştir. Bunun dışında Danıştay’ın ve yerel mahkemelerin benzer kararları bulunmaktadır.

 

Bu kararlar ortada iken Maliye Bakanlığı 30  Eylül’den sonra gerek ilk defa gerekse aylıksız izin veya askerlik dönüşü göreve başlayanlara hazırlık ödeneğinin ödenmeyeceğine dair görüş bildirmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Maliye Bakanlığı’nın olumsuz görüş yazısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm  İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Bakanlık il valiliklerine gönderdiği yazı ile  çözüm yerine yeni sorunların yaşanmasını sağlamıştır. Bu yazıdan sonra bazı il-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri harekete geçerek geçmişe dönük ödemelerin iadesini istemiştir. Kurum Müdürlüklerinin çalışanlardan geriye dönük paraları istemesi  yargı kararlarına uygun değildir.  Bunu özellikle kurum yetkililerine hatırlatıyoruz.

 

Türk Eğitim-Sen olarak Maliye Bakanlığı’nın eğitim ödeneği konusundaki görüşünün yargı kararlarına aykırı olduğu düşüncesiyle 08/10/2009 tarihinde Ankara İdare Mahkemesine  iptal davası açtık.

 

Eğitim ödeneğinin geri istendiği şikâyetlerini sürekli  alıyoruz. Bu durumda olan üyelerimiz çalıştıkları okul ve kurumlara dilekçe vermelerini dilekçeleri kabul edilmez ise bölge avukatlarımızdan ücretsiz Avukatlık hizmeti alarak konuyu yargıya taşımaları gerekiyor.

 

Okul-Kurumlara Verilecek Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız