EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Eğitim çalışanları çok iyi bilmektedir ki, sendikamız yıllardır “Eğitime Hazırlık Ödeneği”nin ayrım yapılmaksızın bütün eğitim çalışanlarına verilmesi için büyük bir mücadele sürdürmektedir. Toplu Görüşmeler ve Kurum İdari Kurulu çalışmalarında da gündeme getirilen bu talep; MEB yetkilileri tarafından da prensipte olumlu bulunmasına rağmen her defasında mevcut mevzuat gerekçe gösterilerek reddedilmekteydi.

İşte bu anlamda, Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun çalışması önem arz etmektedir.

 

MHP Milletvekili Serdaroğlu, öğretmen ve yöneticiler dışında kalan eğitim çalışanlarına da eğitime hazırlık ödeneği verilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

 

Mehmet Serdaroğlu tarafından hazırlanan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32’nci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifinin gerekçesinde, yönetici ve öğretmenlere her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte hazırlık ödeneği verildiği hatırlatılarak, "Söz konusu madde bu şekliyle, maaş ve özlük hakları ve ek ödenekler gibi bir çok sorunu olan diğer eğitim çalışanları ile öğretmen ve yöneticiler arasında ayrımcılık hissi uyandırmaktadır. Hazırlık ödeneğinin hiç olmazsa yarısının diğer eğitim çalışanlarına verilerek hem ayrımcılığın önüne geçilmesi hem de bu kadrolarda çalışan ve çalışmak isteyen insanların özendirilmesi sağlanmış olacaktır" denildi.

 

Türk Eğitim-Sen olarak diliyoruz ki, Serdaroğlu’nun bu teklifi bütün partilerimizin desteğiyle kabul edilir ve tüm eğitim çalışanlarının hazırlık ödeneğinden faydalanmalarının kanuni zemini hazırlanmış olur.