EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARININ GÖREV YAPTIKLARI OKULLARA KAYITLARI ...!

 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başlatılan yeni bir uygulama ile ilköğretim 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılmıştır.

Bu sistemin ilk bakışta olumlu bir düzenleme olduğu düşünülse de özellikle eğitim çalışanlarının okula yeni başlayacak çocukları açısından düşünüldüğünde olumsuzluklar belirmiştir. Haziran ayı içerisinde konu ile ilgili eğitim çalışanlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurmuştuk. Ancak Bakanlıktan bugüne kadar düzenlemede  herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Eylül ayının başında Bakanlığın Valiliklere gönderdiği yazı ile görülmekte ki; fiziki kapasitesi dolmayan okullarımıza nakil yoluyla öğrenciler alınabilecektir ve eğitim çalışanlarının görev yaptıkları okula çocuklarını almak isteğini ilişkin taleplerin bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Bu yazıda yer alan ifadeler eğitim çalışanlarını bir nebze rahatlatmış gibi görünmektedir. Ancak eğitim çalışanlarımızın gelecek yılki aynı süreçte yaşanacak sıkıntılarının bu yıldan ders alınmak suretiyle önüne geçilmesi gerekliliği unutulmamalıdır. Türk Eğitim Sen olarak şunu savunuyoruz; Her vatandaşımız istediği okula çocuğunu kayıt yaptırma ve okutma hakkına sahip olmalıdır.