İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ–1 ALAN ÖĞRETİM SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR

Harita Tapu Kadastro alanı yapılandırılması MEGEP ve Orta Öğretim Projesi kapsamında yeniden yapılandırılmıştı.

İnşaat Teknolojileri–1 (Yapı/Yapıcılık/Üstyapı/Altyapı) branşındaki öğretmenler okullarda harita bölümünün olduğu dönemlerde derslere maaş karşılığı olarak giriyorlardı.

Daha sonra Tapu Kadastro öğretmenlerinin branşları “İnşaat Teknolojileri–1” olarak değiştirilince mağduriyetler baş göstermeye başlamıştır. Harita Kadastro bölümleri kaldırılmıştır.

Harita Kadastro Tapu alanı/bölümü, İnşaat Teknolojileri alanından ayrılıp branş değişikliği de yapılınca bu bölümde derse girebilecek öğretmen bulunmaz duruma gelmiştir.

Okullarımıza Harita Kadastro Tapu Alanı/bölümü alan ve dal şefi olarak atanan öğretmenlerin İnşaat Teknolojileri–1 olanların Harita Kadastro alanı derslerine aylık karşılığı da girebilmeleri için yeniden düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini istedik.

İlgili yazı için tıklayınız.