MÜCAVİR ALANLA İLGİLİ YARGIDAN OLUMLU KARAR
Ancak üyemizin çalıştığı ilçe Büyükşehir mücavir alanının dışında olduğundan bahisle açmış olduğumuz davamızda, davalı idare Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tesis edilen işlem iptal edilmiştir. Bakanlığın kendi çıkardığı Yönetmelik ve Kılavuzları daha dikkatle yorumlayarak uygulaması gerektiği bu olumlu karar ile tekrar görülmüştür.