TOPLU GÖRÜŞMEDE SÖZLEŞMELİLERİN (4B-4C) SESİ OLUYORUZ
4/B ve 4/C Maddesine göre Çalışan Personelin sorunları:
1- 657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında çalışan personelin kadroya geçirilerek bu kapsamda personel istihdamına son verilmelidir.
2- Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU’ ya Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve yönetim kurulu üyelerinin hayırlı olsun ziyaretimizde bakan tarafından 4/B kapsamında sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin kadroya geçirileceği, bundan sonra sözleşmeli öğretmen alımı yapılmayacağı açıklaması takdirde karşılanmıştır. Aynı şekilde 657 Sayılı Kanun’un 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici personel kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapılmalıdır.
4- 657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddesine göre istihdam edilen personel kadroya geçirilinceye kadar;
* Maaş ve ek dersleri ile ilgili problemler düzeltilmelidir.
*Ek ders ücretleri kadrolu öğretmenler gibi olmalıdır.
*Özlük hakları kadrolu öğretmenler gibi olmalıdır.
*Her sözleşme döneminde sözleşme bedeli veya başka adlar altında kesinti yapılmamalıdır.
*Yönetici olabilmeleri sağlanmalıdır.
*Çocuk ve aile yardımı verilmelidir.
* Yer değiştirme hakları kadrolularda olduğu gibi olmalıdır.
* Hizmet puanı verilmelidir.
*Sicil numarası verilmelidir.
*Kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi adaylık dönemi uygulanmalıdır.
*Kapsam dâhilinde çalışan personele karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmelidir    * Sosyal yardımlardan faydalandırılmalıdır.      
*4/B kapsamında çalışan sözleşmeli öğretmenlerin de asker öğretmen olarak görev yapmalarına imkân sağlanmalıdır.
*Özür durumunda yapılan il dışı yer değiştirmelerde sürekli görev yolluğu ödenmelidir.           
*Aralık ayındaki ücret tam olarak verilmelidir.
*Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretmesi ve kurumca kullandırılmayan izinlerin, kişilerin maaşları esas alınarak ücretlerinin ödenmesi,
5- 4 /C kapsamında çalıştırılan özelleştirme mağduru personelin çalışma sürelerinin 11 ay 29 gün olarak belirlenmelidir.
6-Üniversiteler bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar, çalışma sürelerinin çok üzerinde görev yaptıklarından, fazla çalışmalarına karşılık mesai ücreti ödenmelidir.         
7-4/C çalışanları imzaladıkları sözleşmeler Anayasa ve uluslar arası sözleşmelere aykırı sözleşmedir. Birçok sosyal haktan mahrum bırakılan çalışanların aldıkları ücretler çok yetersizdir. Bu çalışanların kadroya alınarak maaşlarının iyileştirilmesi gerekir.
8- 4/C’ in görev tanımlarının yapılması, tahsil durumlarına göre istihdamın sağlanması ve tanımlanan görevin dışında görev verilmemesi için çalışmalar yapılmalıdır.
9- 4/B kapsamında çalışan personelin işe alınışları ve maaşları standarda bağlanarak, maaşlarının alt sınırı emsal memurlara göre belirlenmelidir.
10- Üniversitelerde çalışan 4/B personelin ücretleri kadrolularda olduğu gibi tespit edilmelidir. Taban ve tavan uygulaması yetkisi kurum amirine bırakılmamalıdır.   
11- Maaşları döner sermaye gelirlerinden karşılanan 4/B kapsamındaki personelin kadroya geçirilinceye kadar, maaşları genel bütçeden karşılanmalıdır.