KATSAYI ADALETSİZLİĞİ ÇOK CANLAR YAKTI
Katsayı uygulaması mesleki teknik eğitimi son derece olumsuz etkilemiş bir uygulamadır. Eğitimin problemlerine ideolojik yaklaşmanın sonucunda, pedogoji bir yana bırakılmış ve binlerce öğrencimize, adeta, bir zulüm yaşatılmıştır.

Katsayı engelini imam hatiplerin elimine edilmesi arzusu ile koyanlar, bu adaletsizliğin mesleki teknik eğitimi nasıl bir cendereye soktuğunu yıllardır görmezden gelmişlerdir. Katsayı konusu pedagoji ilmi çerçevesinde, siyasi değerlendirmelerin tamamen dışında değerlendirilmesi gereken bir problemdir. Çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almak anlamına gelecek katsayı problemini, siyasi nemalanma sahası olarak görenler, aynı zamanda, eğitime en büyük kötülüğü yapanlardır.

Türk Eğitim Sen, katsayı probleminin çözümünün 2010 yılına bırakılmadan çözülmesi gerektiği konusunu 2008 yılında da dile getirmiş, ancak YÖK, problemi 2010 yılına kadar taşımıştır. Problemin çözülmemesi ÖSS değişikliğinin 2010 yılına ertelenmesi yüzbinlerce öğrencimizin daha mağdur edilmesi sonucunu doğurmuştur.

Eğitim öğretimdeki başarımız, çocuklarımızın eğitimi önündeki tüm engelleri kaldırmamız milletimizin ve ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyen bir durumdur. Dolayısıyla, probleme siyasi bir gözlükle bakanlar, konuyu ideolojik pencereden görenler yıllardır çocuklarımızın yaşadığı acının ana sorumlularıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, imam hatiplerin de meslek liselerinin de diğer bütün liselerimiz gibi bizim olduğunu, burada okuyan çocukların bizim evlatlarımız olduğunu biliyor ve bu ülkede yaşayan, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin çocuklarımıza bu gözle bakmasını ve eğitimin tüm problemlerini bu gözle değerlendirmelerini istiyoruz. Katsayı problemi geç de olsa bu yeni uygulama ile sona erecektir. Bütün çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.


TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ