MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
İşte milletvekillerine gönderilen mektup:

Sayın :
Ankara Milletvekili

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü emrine 657 sayılı DMK 76.maddesine dayanılarak onlarca eğitim kurumu yöneticisi ataması yapılmıştır. Bu atamalar hakkaniyet ve liyakat ölçütlerinden yoksundur.
Tamamen keyfi olarak yapılan bu atamalar, eğitim kurumlarında büyük infial uyandırmış; öğrenci, veli ve öğretmenlerin tepkisine neden olmuştur. Huzurun olmadığı yerlerde başarıdan söz edilemeyeceği malumunuzdur. Milli Eğitim eski Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK’in, görevde bulunduğu süre içerisinde, objektif kriterlere dayalı bir yönetmelik çıkarmak yerine görevden alınacağını anladığı andan itibaren yapmış olduğu hukuksuz ve ahlaki temelden yoksun bu atamalara eğitim ve eğitim çalışanları adına dur demenizi bekliyoruz.
İlimizde eğitim kurumlarında yaşanan bir başka mağduriyet de 2005 ve 2006 yılında müdür yardımcılığı sınavını kazanıp, atama başvuruları alınan aday idarecileri atamalarının bir türlü gerçekleştirilmemiş olmasıdır.
Milli Eğitim eski Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK döneminde Başkentimizin eğitimdeki başarı sıralaması da ne yazık ki istenilen düzeyde değildir. 2008 yılı SBS’de 6. ve 7. sınıflarda Eskişehir ili 1. iken Ankara 6. sıradadır. OKS’de ise başarı sıralamasında 8. sıradadır. ÖSS’de ise ilk üç arasına giremeyen bir başkent bulunmaktadır.
Malumunuz üzerinedir ki bir kurum; yöneticisinin, ekip liderinin vizyon sahibi olması ve  niteliği ile doğru orantılı olarak gelişir, gelişimleri takip eder. İlimizdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesinde hepimizin üzerine düşen  sorumluluklar vardır.
Eğitimde yapılan hataların geleceğimizde ne büyük sıkıntılar doğuracağı ispatlanmış acı bir gerçektir. Eğitimin en önemli yapı taşlarından olan idari kadrolardaki atama ölçütlerindeki liyakatsizlik eğitimin geleceğini büyük bir tehdit altına sokmaktadır. Ankara Milletvekilimiz olarak ilimizdeki eğitim kurumlarının önündeki yönetim kaosunun sonlandırılması, Başkentimizi eğitimin de başkenti yapılması  hususunda gerekli duyarlılığı göstereceğinizi umar;
 Saygılar sunarız.


Veli KESKİN                        Ertekin ENGİN
Şube Sekreteri                   Başkan