EMRE UYAN VALİLERİ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİ TEBRİK EDİYORUZ
Milli Eğitim Bakanlığında ki, yönetici atamaları konusunda kargaşa devam etmektedir. Bu kargaşanın baş sorumlusu önce Milli Eğitim Bakanı ve sonrasında İl valileri ve Milli Eğitim Müdürleridir. Milli Eğitim Bakanlığı 2008/74 sayılı genelgenin 1.maddesinde konuya ilişkin 31 Ekim 2008 tarihinde şu açıklamayı yapmıştır: “1- İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre her kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle valilikler boş eğitim kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, eğitim kurumlarının özellikleri ve eğitim-öğretimin aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama işlemlerini bir an önce gerçekleştireceklerdir.”Yani atamaların bir an önce yapılması istenmiştir. İşte bu emre uyan, okul ve kurumların başarısını düşünen Vali ve Milli Eğitim Müdürlerimiz de vardır. Duyarlı davranış sergileyen Bakanlık genelgesini doğru anlayarak münhal bulunan yöneticilikleri duyurup atamaları yapan ;             

-Yalova Valisi Mehmet ERSOY, Milli Eğitim Müdürü Şevki GENÇ, (Yalova: Okul ve Kurum Müdürleri, Müdür Başyardımcıları, Müdür Yardımcıları görevlerine başlamıştır)

-Gümüşhane Valisi Enver SALİHOĞLU, Milli Eğitim Müdürü Ferda YILDIRI,  (Gümüşhane: Okul ve Kurum Müdürleri görevlerine başlamıştır)


-Bayburt Valisi Kerem AL, Milli Eğitim Müdürü Süleyman HARMANCI,   (Bayburt: Okul ve Kurum Müdürleri görevlerine başlamıştır)

-Sakarya Valisi Hüseyin ATAK, Milli Eğitim Müdürü Murat YAZICI,   (Sakarya: Okul ve Kurum Müdür Yardımcıları görevlerine başlamıştır)


-Adana Valisi İlhan ATIŞ, Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur BÜYÜKFIRAT,  (Adana: Okul ve Kurum Müdürleri görevlerine başlamıştır)

-Konya Valisi Osman AYDIN, Milli Eğitim Müdürü Halil ŞAHİN,    (Konya: Okul Müdür Başyardımcıları görevlerine başlamıştır)

-İstanbul Valisi Muammer GÜLER, Milli Eğitim Müdürü M.Ata ÖZER,    (İstanbul: Okul ve Kurum Müdür Yardımcıları görevlerine başlamıştır)

-Sivas Valisi Veysel DALMAZ, Milli Eğitim Müdürü A.Murat TANER'e    (Sivas: Okul ve Kurum Müdürleri görevlerine başlamıştır) 

ve mesai arkadaşlarına Türk Eğitim Sen Olarak TEŞEKKÜR ediyoruz.   Bayburt, Sakarya, Adana, Konya, İstanbul ve Sivas ilinde yapılmayan diğer yöneticiliklerinde  yapılmasını ve  yönetici atama inha listelerini duyurmayan illerin de bir an önce  duyurmalarını bekliyoruz.

Bu örnek davranışın, hala duyuru yapmayan il valilerine, il milli eğitim müdürlerine ders olmasını diliyoruz.
Türk Eğitim Sen olarak 2008/74 nolu MEB Genelgesine rağmen boş yöneticilikleri duyurmayan 41 il valisi ve milli eğitim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. İsterdik ki İl Valileri ve Milli Eğitim Müdürleri 2008/74 sayılı genelgenin yayınlandığı 31/10/2008 tarihinden itibaren verilen emri yerine getirselerdi. Bunu yapmadılar Milli Eğitim Bakanının emrini dikkate almadılar. Dikkate alsalardı bugüne kadar tüm atamalar yapılmış olacak, okul ve kurumlarımız sonuçta ülkemiz vekâlet cennetinden kurtulmuş olacaktı. Bütün uyarılarımıza rağmen ilgili valilikler ısrarla görevlerini yapmamış ve görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunu işlemiştir.

Yönetici atama duyurusu yapılana ve asaleten atamalar tamamlanana kadar Türk Eğitim Sen sorumluların peşini bırakmayacak, isimlerini her platformda deşifre edecektir.