2005 SINAVINA GİRENLERE BAKANLIĞIN CEVABI
Bu yazının son paragrafında “ Buna göre 26/03/2005 tarihinde sınava giren ve başarılı olup son değerlendirme sonucunda da başarılı sayılan adaylardan müdür yardımcılığı görevine bugüne kadar herhangi bir  nedenle ataması yapılmamış olmak kaydıyla söz konusu adayların ilgi (c) Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi kapsamında değerlendirilerek başvurularının alınması gerekmektedir.” Denilmektedir.