BİLECİK’TE DUYURU REZALETİ
Başvuru tarihinin bitmesinden bir gün  önce Bilecik Valiliği aşağıdaki yazıyı yayınlayarak, başvuruların iptal edildiğini, atama başvurularının 2008-2009 eğitim öğretim yılı sonunda yenileceğini açıklamıştır.

Bilecik Valiliği aşağıdaki açıklaması ile Bilecik’te ve Türkiye’de günün konusu olmuştur. Bilecik ilinde çalışan eğitimciler Valiliğin bu uygulamasını infial içerisinde karşılamıştır. Aşağıdaki yazıda da görüleceğe üzere yazının iptal gerekçeleri çok komiktir. Yazı şu soruları akla getirmektedir:

1-(Öğretmen ihtiyacı gerekçesi.) Valilik duyurudan tam bir ay sonra yönetici atama yapması halinde öğretmen ihtiyacının had safhaya çıkacağını, her nasılsa akıl edebilmiştir. O halde 2008/74 nolu Genelge ile yönetici atamalarını bir an önce yapın diyen Milli Eğitim Bakanlığı hiç bir şey bilmemektedir. Yani Milli Eğitim Bakanlığının göremediği öğretmen ihtiyacı doğma ihtimalini Bilecik Valiliği mi görmüştür? Bilecik Valiliği okul yöneticiliklerini angarya, önemsiz  bir iş olarak mı görmektedir?

2-(Okul müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarının beraberce duyrulmuş olması) Bilecik Valiliği bu sebeple öğretmenlerin mağdur olacağına inanmaktadır. Öğretmenleri çok düşünen, mağduriyetlerine büyük önem veren Bilecik Valiliği tüm yönetici başvurularını iptal edeceğine, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı veya okul müdürlüğü başvurularından birinin başvuru işlemlerini devam ettiremez miydi? Bilecik Valiliği öğretmenler mağdur olamasın derken, onlarla alay ettiğinin farkında değil midir?

3-(Velilerin verdiği dilekçeler) Yönetici atama yapılmasın diye veliler dilekçe veriyor ve Valilik bu dilekçeleri yönetici atama duyurusunu iptaline gerekçe gösteriyor. Böyle bir gerekçenin hukuki hiç bir yanı bulunmamaktadır. Ayarlanmış bazı kişilere dilekçe verdirilerek, hatta bazı gazetelere sipariş yazılar yazdırılarak yönetici ataması iptal edilsin dedirtildiğini, minareye kılıf arandığını Bilecik’te bilmeyen yoktur. Veliler yönetici atama yapılmasını istemiyor diye bir gerekçe olabilir mi? Böyle akıl izan dışı gerekçelere dayanarak bir İl Valisi nasıl atama duyurusunu iptal eder?

 Yukardaki iptal gerekçeleri kamuoyunu aldatmak adına kurgulanmış gerekçeleridir. İptalin asıl sebebinin geçici olarak görev yapan yandaşlarını koruma telaşı ile bir takım mahfiller tarafından el birliği ile oluşturulduğunu her kes bilmektedir.

Bilecik Valiliği bu uygulaması ile Bilecik’te görev yapan eğitim çalışanları nezdinde güven kaybetmiştir. Bundan sonra hiç bir eğitim çalışanı Bilecik Valiliği tarafından yapılacak iş ve işlemlere güven duymayacaktır. Dolayısıyla, hiç bir il valisinin, valilik makamını böyle olumsuz bir duruma düşürme hakkı yoktur.

Türk Eğitim Sen olarak sayın Valiyi tefonla aradık, sayın vali telefonumuza çıkmadı. Numaramızı alıp dönüleceği ifade edilmesine rağmen dönülmedi. Tabidir ki, yaptığı işleri savunma cesareti olmayan insanların böyle davranma mecburiyeti vardır. Biz, bu işin peşini bırakmayacağız, Bilecik Valisi Sayın Musa ÇOLAK’la ilgili suç duyurusunda bulunacak ve Milli Eğitim Bakanlığının 2008/74 nolu Genelgesini uygulamadığını, yaptığı uygulama ile valilik makamının güvenini sarstığını, görevini kötüye kullandığını bildireceğiz.

Hangi mevki ve makamda olursa olsun hiç kimse kendisine verilmeyen yetkileri kullanamaz. Hiç bir valinin görevi, bulunduğu makamın itibarını zedelemek değildir.