57 PUANLA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANIYORSA SİZ NEDEN ATANMAYASINIZ, İŞTE ATANMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK "Şimdi, bakın Van´da bir öğretmenin atamasını gazeteler de yazdı. Arkadaşlar, eskiden 4/B´yle atama KPSS´ye tabi değildi. KPSS´ye tabi değilken atanan bir öğretmeni yazdılar: Efendim, usulsüzlük var. dediler. Ben de bütün milletin huzurunda ilan ediyorum, yaptığımız… Bütün, bakın sözleşmeli öğretmenler de dâhil olmak üzere ama 2007´de bu 4/B´nin de KPSS kapsamına alınmasından sonra… Eğer, 75 puana sahip olan kişi atanmamış da 74 puana sahip kişi atanmışsa bütün millet adına benim yakama yapışabilirsiniz. Yok, böyle bir şey. Bütün samimiyetimle bunu yüksek sesle iddia ediyorum, bu kadar güvenerek söylüyorum." (Genel Kurul Tutanağı 23. Dönem 3. Yasama Yılı 33. Birleşim 21/Aralık /2008 Pazar sahife 40)


www.kamudan.com ; Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in “Arkadaşlar, eskiden 4/B´yle atama KPSS´ye tabi değildi. KPSS´ye tabi değilken atanan bir öğretmeni yazdılar:…. 74 puana sahip kişi atanmışsa bütün millet adına benim yakama yapışabilirsiniz.” Sözüne istinaden; İlk Sözleşmeli Öğretmen alımını düzenleyen

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün; 01 Eylül 2005 Tarih ve 53985 Sayılı, “Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik” Konulu, 2005/78 Nolu Genelgesinin yayınlandığı tarihten, 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar arasında kalan tarihte atanamayan öğretmenler için başvuru dilekçesi hazırlamıştır.


Dolayısıyla; 01 Eylül 2005–28 Haziran 2007 tarihleri arasında KPSS puanının yetersiz olması nedeniyle atanamayan veya o dönem başvuruda bulunamayan tüm öğretmenlerimizin atanabilmeleri için aşağıda yayınlayacağımız dilekçe ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçeyi gönderirken 2 örnek düzenlemeleri gerekmektedir.

Bir örneğini iadeli taahhütlü olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderecekler, “Alındı Belgesi” ile ellerindeki diğer dilekçe örneğini saklayacaklardır.

Bakanlıktan gelecek cevap; o dönemde KPSS puanı gerekiyordu, sizin puanınız yeterli olmadığında atamanız yapılmamıştır şeklinde olması gerekirken Sayın Bakanın KPSS puanı gerekmiyordu açıklaması bunu engelleyecektir.

Yâda dilekçenize hiç cevap vermeyeceklerdir. Sizde elinizdeki alındı belgesi ve diğer dilekçe ile bu sayfada daha sonra yayınlayacağımız Dava Dilekçesi örneği ile bulunduğunuz yerdeki İdari Mahkemeye başvuracaksınız Bakanın açıklaması nedeniyle davayı kazanacağınız kanaatindeyiz. Bu zaman zarfından dava açma süresi olan 60 günlük sürenin geçirilmemesi gerekmektedir.

Habere konu olan atama işlemi öğretmenin doğum yeri olan ilçeye yapıldığından dilekçenizde bulunduğunuz ildeki yere atanmanızı istemeniz yerinde bir uygulama olacaktır.

Konu ile ilgili tüm bilgi, belge, dava dilekçesi örneğini ve haberleri bu sayfada yayınlamaya devam edeceğiz. Bakanlıktan Cevap alınması üzerine sitemiz editörleri sitemize göndereceğiniz evrak tarih ve numaralarını kullanarak size özel dava dilekçesi örneği hazırlayabileceklerdir.Dilekçe Örneği;


ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında Atanma Talebi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.12.2008 Pazar günkü Genel Kurul oturumunda tutulan; 3. Dönem 3. Yasama Yılı 33. Birleşim, Genel Kurul Tutanağının 40. sahifesinde bulunan Sayın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in


“MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Şimdi, bakın Van´da bir öğretmenin atamasını gazeteler de yazdı. Arkadaşlar, eskiden 4/B´yle atama KPSS´ye tabi değildi. KPSS´ye tabi değilken atanan bir öğretmeni yazdılar: Efendim, usulsüzlük var. dediler. Ben de bütün milletin huzurunda ilan ediyorum, yaptığımız… Bütün, bakın sözleşmeli öğretmenler de dâhil olmak üzere ama 2007´de bu 4/B´nin de KPSS kapsamına alınmasından sonra… Eğer, 75 puana sahip olan kişi atanmamış da 74 puana sahip kişi atanmışsa bütün millet adına benim yakama yapışabilirsiniz. Yok, böyle bir şey. Bütün samimiyetimle bunu yüksek sesle iddia ediyorum, bu kadar güvenerek söylüyorum. “konuşmasından insiyatif kullanarak, yani KPSS´ye bakmadan 4/B´li personel görevlendirmesi yaptığı anlaşılmaktadır.


Sayın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in bu konuşmasındaki “Arkadaşlar, eskiden 4/B´yle atama KPSS´ye tabi değildi.” sözü ve İlk Sözleşmeli Öğretmen alımını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün; 01 Eylül 2005 Tarih ve 53985 Sayılı, “Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik” Konulu, 2005/78 Nolu Genelgesinin yayınlandığı tarihten, 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların arasında kalan tarihte Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Öğreten ataması ( görevlendirilmesi) kapsamında başvuruda bulunmama rağmen KPSS puan yetersizliği nedeniyle atanamadım/kapsamında KPSS puan yetersizliği nedeniyle başvuruda bulunamadım.Bakanın “Arkadaşlar, eskiden 4/B´yle atama KPSS´ye tabi değildi.” konuşmasına istinaden KPSS´ye tabi değilken; Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan “Bakan Bey Bu Nasıl Tayin Haberiyle İlgili Basın Açıklaması” ndan anlaşılmaktadır ki! Doğum yeri olan Van İli Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesine Sözleşmeli Matematik öğretmeni olarak atanan (657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında görevlendirilen) Beytullah Yağız, örneğinde olduğu gibi, …………………….Üniversitesi ……………Bölümü ………..Öğretmenliği/fakültesi mezunuyum ………………….ili…………….ilçesine, 657 sayılı Kanunun 4/B statüsü kapsamında atanmak (görevlendirilmek) istiyorum gereğini arz ederim…./…/….Adres: Adı Soyadı
Eki;

a) T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

c) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi

d) Pedagojik Formasyon Belgesi fotokopisi

e) Son 6 ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama Belgesi

f) Askerlik durumunu gösterir belge

g) Sağlık raporu
Başvuruyu posta yoluyla yapmak istemeyenler; Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğünün Email adresine dilekçe metnini gönderebilirler: personel@meb.gov.tr

Kaynak: Kamudan.com