YİNE Mİ USULSÜZ ATAMA!!!
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl iki dönem halinde kadrolu öğretmen ataması yapmaktadır. Bu atamaları hangi usullere göre yaptığını yayınladığı kılavuzlarda açıklamaktadır.

Bu Kılavuzda;

4.1.2. Açıktan Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra görevinden ayrılmış olanlar ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle çalıştıktan sonra görevinden ayrılmış olanlar, açıktan atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

4.1.3. Açıktan İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra memurluktan ayrılmış olanlar, bu kapsamda kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunacaklardır.

4.1.4. Kurumlar Arası İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak memurlukta adaylıkları kaldırılmış olup hâlen görev yapanlar, bu atama biçimiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Kurumlar Arası İlk Atama biçimiyle yapılan başvurular, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dışındaki aylıksız izinde geçirilen süreler ile vekil olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

4.1.5. Kurumlar Arası Yeniden Atama;
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup hâlen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında ya da diğer hizmet sınıflarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar ile kamu üniversitelerinde hâlen öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak en az iki yıl süreyle görev yapanlar, kurumlar arası yeniden atama biçimiyle başvuruda bulunacaklardır, denilmektedir. Birçok öğretmen adayımız atama beklediği bir dönemde Van ve Dıyarbakır illerinde usulsüz atama yapıldığı şeklinde bilgiler aldık.
        
MEB açıktan atama ve kurumlar arası nakil işlemlerini yukarıdaki şekilde yapması gerekirken, Van ve Dıyarbakır illerine yapılan kurumlar arası ve açıktan yapılan atamalar  akıllarda soru işareti uyandırmıştır. Yapılan atamaların hangi kriterlere göre yapıldığını sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığına sorduk.

MEB'e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız