YÖNETİCİ ATAMADA TEREDDÜTLER GİDERİLMELİDİR
2008/74 Sayılı Eğitim Kurumları Yöneticileri konulu genelgenin 11 Maddesinde; "26/03/2005 tarihinde müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavına girenlerden 2008 yılı itibariyle yapılan son değerlendirme sonucunda başarılı sayılanların başvuruları sınavın geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ilgi (a) Yönetmeliğin Geçici 2 inci madde kapsamındaki hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.” açıklaması, iller arasında farklı uygulamaların yaşanmasına neden olmuştur.
 Ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması,  konuya açıklık getirilmesi ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdık.


İlgili yazı için tıklayınız