ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARINA ANKARA 3 NO'LU ŞUBEMİZDEN KURS
Kursun açılışı Türk Eğitim-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mustafa KIZIKLI, Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri Veli KESKİN ve Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Gökhan ÖZTÜRK tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mustafa KIZIKLI yapmış olduğu konuşmada özetle; Türk Eğitim-Sen’in her zaman eğitim çalışanlarının yanında olduğunu, eğitimciliğin sorumluluk duygusu en fazla olan ve meslek ahlakının, dolayısıyla hakkaniyetin en fazla gözetildiği, liyakatin esas alındığı ve bununla da saygınlığının her zaman korunduğu, yüce değerler manzumesini muhteviyatında bulunduran bir meslek olduğunu, eğitimsiz ve eğitimcisiz bir geleceğin düşünülemeyeceğini, Türk Eğitim-Sen'in de bu anlamda faaliyet gösteren, eğitimcilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal haklarının zenginleştirilmesi için çaba gösteren, ihtiyaç halinde de eğitim ve benzeri faaliyetlerde de hizmet eden, bunun için de haklı olarak yetkiyi alan ve Türkiye’nin sendikası olma başarısını göstermiş büyük bir kuruluş olduğunu, Ankara 3 No’lu Şube'nin daha önce düzenlemiş olduğu İdareci Sınavlarına Hazırlık Kursu, Uzman Öğretmenlik Kursu etkinliklerinin başlarıyla sonuçlandığını ve düzenlenen bu kursta da katılımcılara başarılı olmaları noktasında faydalı olacağını belirtmiş, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara başarılar dilemiştir.

Ankara 3 No’lu Şube Sekreteri Veli Keskin; Anadolu Liseleri öğretmenlerinin 2005/73 sayılı genelgenin iptaliyle başlayan süreçte şube ve Genel Merkez olarak yapılan çalışmaları özetleyen bir konuşma yapmıştır.

Gökhan ÖZTÜRK; düzenlenen kursta İnkılap Tarihi, Edebiyat ve Eğitim Bilimleri derslerinin verileceğini, İnkılap Tarihi dersinin 5 hafta boyunca Cumartesi günleri 13:00-15:00 saatleri arasında Altuğ ÖZDEMİR, Edebiyat Derslerinin 15:20 -17:00 saatleri arasında Pehlivan UZUN tarafından ve Pazar günleri 12:00-17:00 saatleri arasında da Eğitim Bilimleri derslerinin Kenan GEDİK tarafından verileceğini belirterek katılımcılara ve dersleri gönüllü olarak veren öğretim elemanlarına teşekkür etmiştir.