OKS 2008’DE BAZI KONULARDAN SORU YOK!
Orta Öğretim Kurumları Seçme Sınavı’nda sorulacak soruların içeriğiyle ilgili olarak MEB 11 Ocak’ta bir genelge yayınlamıştı. Buna göre sınavda çıkacak sorular, hem yürürlükte olan öğretim programında hem de pilot uygulaması yapılan öğretim programında ortak olan konulardan hazırlanacak.

Bu açıklama üzerine sendikamız üyesi ve konusunda uzman olan arkadaşlarımız bir komisyon oluşturarak, önümüzdeki sınavda hangi derslerden ve hangi konulardan soru çıkmayacağını tespit etmek için bir çalışma yaptılar.

4,5,6,7 ve 8. sınıf programları dikkate alınarak yapılan çalışma sonucuna göre OKS 2008 için müfredatlarda ortak olmayan ve soru çıkmayacak olan konular şunlar olacaktır:
Türkçe; Fiil kiplerinde zaman ve anlam kayması, Anlatım bozukluğu. Matematik; Öklid bağlantıları, İşlem, Modüler aritmetik. Fen ve Teknoloji; Fizik ve Biyoloji dersinde ortak olmayan konu yok. Kimya’da ise; Doğal kaynaklar ve insan, Bileşiklerin kimyasal yolla ayrıştırılması, Bileşikler ve formülleri, Elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler, Tepkime çeşitleri, Bileşiklerin formüllerini yazma, Suyun sertliği, Suların arıtımında klorun etkisi. Sosyal Bilgiler; Tarih; Tarih biliminin konusu, yöntemleri ve özellikleri, Mısır, İran, Doğu Akdeniz ve Uzakdoğu uygarlıkları. Coğrafya; Dünya hareketleri, Türkiye’nin coğrafi bölümleri. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Bilgisi konusunda ortak olmayan konu yok.
Bu bilgiler ışığında daha verimli bir sınav hazırlık dönemi geçirecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.